کاردیوتون

Cardioton

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده: حاوی 400 گرم عصاره خشک کراتاگوس (Crataegus monogyna)


  • نارسایی قلبی

  روزی 3 بار، هر بار 1-2 قرص نیم ساعت قبل از غذا میل شود.


  در کودکان زیر 12 سال 


  • سرگیجه
  • تهوع
  • خستگی
  • تعریق
  • راش های جلدی ( روی دست)
  • هیپوتانسیون
  • آریتمی قلبی
  • خواب آلودگی 

   احساس درد در قلب، دست ها، بالای شکم، حوالی گلو و یا در صورت اشکالات تنفسی فورا به پزشک مراجعه شود.


  • کراتاگوس می تواند اثرات گلیکوزیدهای قلبی را تشدید کند.
  • مصرف همزمان کراتاگوس با بتابلوکرها می تواند موجب افزایش فشار خون شود.
  • از آنجا که کراتاگوس دارای اثرات ضد آریتمی مشابه داروهای ضد آریتمی Class III  می باشد، مصرف همزمان آن ها توصیه نمی شود.
  • کراتاگوس موجب وقفه جریان رو به داخل کانال های پتاسیمی و در نتیجه افزایش پتانسیل عمل در سلول های بطنی قلب می شود.

  • اگر با مصرف دارو پس از 6 هفته نشانه های بیماری بدون تغییر ادامه یابد و یا تجمع آب در پاها صورت بگیرد، حتما به پزشک مراجعه شود.
  • در صورت احساس درد در قلب، دست ها، بالای شکم، حوالی گلو و یا در صورت اشکالات تنفسی فورا به پزشک مراجعه شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد