پیرانتل

Pyrantel

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • Tablets: 125 mg
  • Suspension: 250 mg/5 ml

  • کرم های گرد (از جمله آسکاریس)
  • کرم های نخی
  • تریکواسترونژیلوئیدس
  • تریشینوز بافتی
  • کرم های قلاب دار

  10mg/kg  از راه خوراکی، به‌ صورت دوز واحد تجویز می‌شود. 


  • حساسیت مفرط
  •  کودکان کوچکتر از 2 سال

  • اختلالات گوارشی
  • سردرد
  • سرگیجه
  • بثورات جلدی

  • مصرف همزمان پی‌پرازین ممکن است اثرات پیرانتل را معکوس نماید.

  • سوسپانسیون را باید قبل‌ از مصرف کاملاً تکان داد.
  • دارو را می‌توان همراه با شیر یا سایر مایعات قبل، بعد و یا همراه با غذا مصرف کرد.
  • در صورتی‌ که چند روز بعد از مصرف دارو بهبودی ایجاد نشد، به پزشک مراجعه نمایید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  بعید است این دارو در شیر ترشح شود. عوارضی برای‌ آن در انسان گزارش نشده است. 


  مکانیسم اثر:

  اثر ضدکرم: این دارو باعث افزایش آزاد شدن استیل‌کولین و مهار کولین‌ استراز شده و در نتیجه باعث فلج کرم می‌شود.


  دفع: این دارو از راه مدفوع و به مقدار ناچیز از راه ادرار دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد