پگاسپارگاز

Pegaspargase

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 3750IU, 750IU


  • لوسمی حاد لنفوبلاستیک در بیماران که به آسپاراژیناز حساسیت دارند.

  • بالغین: IU/m2 2500 هر 14 روز یک بار از راه داخل وریدی یا داخل عضلانی
  • کودکان: سطح بدن بیشتر یا مساوی m2 0.6 باشد مشابه بالغین و اگر کمتر باشد IU/kg 82.5 هر 14 روز یک بار

  • خونریزی همراه با تجویز قبلی آسپاراژیناز
  • پانکراتیت فعال
  • بیماران با سابقه پانکراتیت

  • سمیت کبدی
  • سمیت عصبی
  • واکنش های آلرژیک
  • افزایش قند خون
  • آسیب کبدی و پانکراتیت
  • تب
  • احساس ناخوشی
  • تهوع و استفراغ

  • این دارو با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، دی پیرایدامول، هپارین و وارفارین تداخل دارد.
  • بیماران تحت درمان با پگاسپارگاز در صورت دریافت داروهایی با خواص ضدانعقادی در معرض افزایش خطر خونریزی هستند.

  • بیمار باید مقادیر زیادی مایعات مصرف نماید.
  • درمان با دارو باید علیرغم ایجاد تهوع و استفراغ ادامه یابد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد