پروپیل تیواوراسیل

Propylthiouracil(PTU)

داروهای تیروئید و ضد تیروئید

 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

  داروی با نسخه

  • Tablets: 50 mg

   بزرگسالان‌:

  • مقدار مصرف‌ اولیه‌ دارو mg/day 200-400تا زمان‌ عادی‌ شدن‌ وضع‌ بیمار می‌باشد سپس‌ مقدار مصرف‌ دارو به‌ 50-150 میلی‌ گرم‌ در روزکاهش‌ می‌یابد.
  • در افزایش‌ ناگهانی فعالیت‌ تیروئید، 200-400 میلی‌گرم‌ هر 4 ساعت‌ مصرف‌ می‌شود.

  کودکان‌: 

  • کودکان‌ سنین‌ 6-10 سال‌،50-150 mg/day به‌ صورت‌ خوراکی‌ که‌ در 1-4 نوبت منقسم‌  تجویزمی‌شود.
  • برای‌ کودکان‌ سن‌ 10 سال‌ و بالاتر، 50-300 mg/day  در 1-4  نوبت منقسم‌، تجویز می‌شود. مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ بسته‌ به‌ پاسخ‌ بیمارتنظیم‌ می‌گردد.
  • در تیروتوکسیکوز نوزادان‌  10 mg/kg در نوبت های منقسم‌، روزانه‌ مصرف‌ می‌شود.

  نارسایی کبد


  • سردرد
  •  خواب‌آلودگی
  •  ورتیگو
  • افسردگی
  •  پارستزی
  • راش
  •  کهیر
  •  تغییر رنگ پوست
  •  خارش
  •  سندرم شبیه لوپوس
  •  درماتیت اکسفولیاتیو
  • اسهال
  •  تهوع و استفراغ
  •  دیسترس اپی‌گاستر
  •  بزرگی غدد بزاقی (وابسته به دوز)
  • آگرانولوسیتوز
  •  لکوپنی
  • گرانولوسیتوپنی
  •  ترومبوسیتوپنی (وابسته به دوز)
  • یرقان
  •  هپاتیت
  • نفریت
  • آرترالژی
  •  میالژی
  •  اشکال در حس چشایی
  •  لنفادنوپاتی
  •  تب دارویی
  •  ریزش مو
  • ادم

  • گلودرد
  •  زخم‌ دهان‌
  • خون‌ مردگی‌
  • تب‌
  • بی‌ قراری‌
  • وجود بیماری‌ نا مشخص‌ 
  • ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در وزن

  • کلیرانس‌ متابولیک‌ داروها در بیماران‌ مبتلا به‌ پرکاری‌تیروئید افزایش‌ یافته‌ و در صورت‌ درمان‌مجددا به‌ وضعیت‌ طبیعی‌ برمی‌گردد، ازاین‌ رو کاهش‌ مقدار مصرف‌ داروهایی‌ مانند آمینوفیلین‌، تئوفیلین‌ و دیگوکسین‌ پس‌ از درمان‌ لازم‌ است.
  • داروهای‌ حاوی‌ ید مانند آمیودارون‌، گلیسیرین‌ یده‌، و یداید پتاسیم‌، پاسخ‌ به‌ داروهای‌ ضدتیروئید را کاهش‌ می‌دهند از این‌ رو افزایش‌ مقدارمصرف‌ یا طولانی‌تر شدن‌ دوره‌ درمان‌ لازم‌ می‌باشد.
  • داروهای‌ ضدتیروئید ممکن‌ است‌ اثر داروهای‌ ضد انعقاد را افزایش‌ و یا کاهش‌ دهند. بنابراین‌ مقدار مصرف‌ داروهای‌ ضد انعقاد باید براساس‌ زمان‌ پروترومبین‌ تنظیم‌ شود.
  • داروهای‌ ضد تیروئید برداشت‌ ید رادیواکتیو را توسط تیروئید کاهش‌ می‌دهند.

  تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.


  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  به دلیل ترشح در شیر توصیه نمی شود.


  •  ایجاد اختلال در اتصال ید به تیروگلوبولین
  •  مهار سنتز هورمون تیروئید

  • نیمه عمر: 2-1 ساعت
  • دفع: 35%  از راه ادرار

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  روزدارو

  Iran

  80mg

  Tablet

  RUZ-Propranolol

  Propylthiouracil

  ایران هورمون

  Iran

  50mg

  Tablet

  Prouracil

  Propylthiouracil


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد