پروستاسین

Prostacin

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop

  اجزای فراورده:

  • روغن تخم کدوی بدون پوست

  • التهاب حاد و مزمن پروستات
  • سوزش و تکرر ادرار

  • روزی 3 بار، هر بار 10 قطره میل شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد