پرسیکا

Persica

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  •  پیشگیری‌ از افزایش‌ جرم‌ روی‌  دندانها
  •  پوسیدگی‌ دندان‌
  • خونریزی‌ و امراض‌ لثه‌
  •  به‌ عنوان‌ ضد عفونی‌ کننده‌ دهان‌
  •  مسکن‌ درد دندان‌ و لثه‌

  • جهت‌ جلوگیری‌ از پوسیدگی‌ دندان‌ و بیماریهای‌ دهان‌ روزی‌ دو نوبت‌ هر بار 15 ـ 10 قطره‌ را در 15 میلی‌لیتر آب‌ ریخته‌ و به‌ مدت‌ 20 ثانیه‌ در دهان‌ گردش‌ داده‌ و دور ریخته‌ شود.
  • در درمان‌ ناراحتی‌ های‌ دهان‌ و دندان‌ و جلوگیری‌ از خونریزی‌ لثه‌ روزی‌ 5 ـ 3 نوبت‌ هربار 15 ـ 10 قطره‌ را  در 15 میلی‌لیتر آب‌ ریخته‌ و به‌ مدت‌ 20 ثانیه‌ در دهان‌ گردش‌ داده‌ و سپس‌ دور ریخته‌ شود.
  • جهت‌ جلوگیری‌ از خونریزی‌ و عفونت‌ بعد از کشیدن‌ دندان‌ و جراحی‌ها به‌ مدت‌ 4 ـ  2روز، هر روز 5 ـ 4 نوبت‌، هر بار 40 ـ 30 قطره‌ را در 15 میلی‌لیتر آب‌ ریخته‌ و به‌ مدت‌20 ثانیه‌ در دهان‌ گردش‌ داده‌ و سپس‌ دورریخته‌ شود.

  • از رقیق‌ کردن‌ بیش‌ ازحد قطره‌ خودداری‌ گردد.
  •  پس‌ از مصرف‌ دارو از شستن‌ دهان‌، خوردن‌ و آشامیدن‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ 20 ـ 10دقیقه‌ خودداری‌ گردد.
  •  برای‌ حصول‌ حداکثر نتیجه‌ حداقل‌ یک‌ نوبت‌ مصرف‌ این‌ دهانشویه‌ بعد ازمسواک‌ شب‌ و یا قبل‌ از خواب‌ صورت‌ گیرد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد