پدی کاف

Pedicough

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Syrup: حاوی عصاره سرشاخه گلدار آویشن


  • ضدسرفه و خلط آور

  2.5-5 میلی لیتر 6-3 بار در روز


  تحریک غشای مخاطی


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد