پتاسیم سیترات

Potassium Citrate

 • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  • اسیدوز متابولیک
  •  عفونت های ادراری

   روزانه تا 10 گرم در دوزهای منقسم تجویز می‌شود.


  • نارسایی کلیوی
  • نارسایی قلبی

  • افزایش پتاسیم خون در مصرف طولانی مدت
  • دیورز خفیف

  • دفع داروهای اسیدی مانند باربیتورات ها و سالیسیلات ها در صورت مصرف همزمان افزایش می یابد.
  • جذب آلومینیوم در دستگاه گوارش افزایش می یابد.

  گروه A:
  مطالعات خطری را برای جنین در سه ماهه اول بارداری نشان نداده اند. شواهدی مبنی بر خطر مصرف دارو در سه ماهه دوم و سوم بارداری وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد