وراپامیل

Verapamil

 • Verahexal
 • Anpec

  داروهای قلبی و عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 40mg, 80mg
   • Tablet (Sustained Release): 240mg
   • Injection: 5mg/2 ml

   خوراکی‌

   • ابتدا 120 ـ 80 میلی‌ گرم‌ 3 باردر روز مصرف‌ می‌شود که‌ این‌ مقدار را می‌توان‌ بر حسب‌ نیاز و تحمل‌ بیمار هر 3 روز یا هر هفته‌ افزایش‌ داد. مقدارمصرف‌ تام‌ این‌ دارو در روز 480 ـ  240میلی‌ گرم‌ و حداکثر‌ مقدار مصرف‌ تا  480 میلی‌ گرم‌ در مقادیر منقسم‌ است‌.
   •  در بیماران‌ سالخورده‌، ابتدا40  میلی‌گرم‌ 3 بار در روز مصرف‌ می‌شود و سپس‌ مقدار مصرف‌ بر اساس‌ نیاز وتحمل‌ بیمار، تنظیم‌ می‌شود.
   • مقدار مصرف اشکال دارویی پیوسته رهش در درمان پرفشاری خون 120-480 میلی گرم در روز می باشد.

   تزریقی‌

   • در درمان تاکی کاردی فوق بطنی ابتدا 2.5-5 میلی گرم به آهستگی در مدت 2 دقیقه تزریق وریدی می شود. در صورت عدم بروز پاسخ کافی، می توان 15-30 دقیقه پس از خاتمه تزریق مقدار اولیه، 5-10 میلی گرم را تکرار نمود. حداکثر مقدار مصرف این دارو 20-30 میلی گرم می باشد.

   کودکان‌

   • در شیرخواران‌ تا سن‌ یکسال‌، ابتدا 0.2 mg/kg ـ 0.1(مقدار واحد معمول ‌2 ـ 0.75میلی‌گرم‌) تجویز می‌شود.
   • درکودکان‌،  15 ـ 1 سال‌ ابتدا0.3 mg/kg ـ  0.1(مقدار واحد معمول‌ 5 ـ 2 میلی‌ گرم‌) تزریق‌ می‌شود که‌ این‌ مقدار نباید از مقدار تام‌ 5 میلی‌ گرم‌ تجاوز کند. مقادیر مصرف‌ تکراری‌ این‌ دارو (30 دقیقه‌ پس‌ از خاتمه‌ تزریق‌ مقدار اولیه‌) نباید از 10 میلی‌ گرم‌ تجاوز کند.

   • کمی‌ شدید فشارخون‌
   • انسداد درجه‌ دو و سه‌ گره دهلیزی‌ ـ بطنی‌
   • سندرم W-P-W همراه با فلوتر یا فیبریلاسیون دهلیزی
   • پورفیری

   • سرگیجه
   •  سردرد
   •  ضعف
   • خستگی
   • برادیکاردی
   •  هیپوتانسیون
   •  ادم
   • بلوک قلبی
   •  نارسایی احتقانی قلب
   •  آسیستول
   • یبوست
   •  تهوع
   •  درد شکمی
   • ادم ریوی

   • سردردهای شدید و مقاوم
   • عدم بهبود درد قفسة سینه یا تشدید علایم پس‌از درمان
   • بروز تعریق
   •  کوتاهی نفس همزمان با درد قفسة سینه
   • نبض نامنظم یا زیر 50 ضربه در دقیقه 

   • خطر بروز برادی‌ کاردی‌، انسداد دهلیزی‌ ـ بطنی‌ و ضعف‌ عضله‌ قلب‌ ناشی‌ از مصرف‌ آمیودارون‌ با مصرف‌ همزمان‌ وراپامیل‌ افزایش‌ می‌یابد.
   • افزایش‌ خطر بروز ضعف‌ عضله‌ قلب‌ وآسیستول‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با دیسوپیرامید وجود دارد.
   • افزایش‌غلظت‌ پلاسمایی‌ کینیدین‌ (و کاهش‌ شدید فشارخون‌) و دیگوکسین‌ (انسداد دهلیزی‌ ـ بطنی‌ و برادی‌ کاردی‌) در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ وراپامیل‌ ممکن‌ است‌ بروز کند.
   • اثرکاربامازپین‌ و تئوفیلین‌ با مصرف‌ همزمان‌ با وراپامیل‌، افزایش‌ می‌یابد.
   • اثر وراپامیل‌ درمصرف‌ همزمان‌ با فنوباربیتال‌ و فنی‌ توئین‌ کاهش‌ می‌یابد.
   • آسیستول‌، کاهش‌ شدید فشارخون‌ و نارسایی‌ قلبی‌ در صورت‌ مصرف‌ توام‌ با داروهای‌ مسدود کننده‌ گیرنده‌های‌ بتا ـ آدرنرژیک‌ بروز می‌نماید.

   • دارو را همراه با غذا میل کنید
   • این‌ دارو افزایش‌ فشارخون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرو مصرف‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌ تا آخر عمرضروری‌ باشد.
   • کاهش‌ دفعات‌ بروز درد قفسه‌ سینه‌  ممکن‌ است‌ بیمار را تشویق‌ به‌ فعالیت‌ بیش‌ از حد کند. بنابراین‌، در مورد میزان‌ تمرینات‌ بدنی‌ باید با پزشک‌ مشورت‌ شود.
   • از مصرف‌ سایر داروها، بخصوص‌ داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ ندارند، باید خودداری‌ شود.
   •  نبض‌ بیمار باید کنترل‌ شود و درصورتی‌ که‌ کمتر از 50 بار در دقیقه‌ باشد، مراجعه‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.
   • از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید.
   • قطع ناگهانی دارو، احتمالا زمان درد در افراد مبتلا به آنژین صدری را افزایش می دهد.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   به دلیل ترشح در شیر توصیه نمی‌شود.


   نحوه اثر :

   شل شدن عروق کرونری و کاهش نیاز میوکارد به اکسیژن 


   • نیمه عمر: 12-5 ساعت
   • دفع : از راه‌ کلیه‌ به‌ میزان‌ 70درصد به‌ صورت‌ متابولیت‌ طی‌ 5 روز دفع‌ می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام ژنریک

   سبحان دارو

   Iran

   40mg

   F.C. Tablet

   Verapamil HCL

   روز دارو

   Iran

   40mg

   Tablet

   Verapamil HCL


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد