والپروئیک اسید

Valproic Acid

داروهای دستگاه عصبی مرکزی

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  Capsule: 100mg, 250mg, 500mg


  • اپیزود مانیا در اختلالات دو قطبی
  • پیشگیری از میگرن


  • در درمان مانیا با مقدار 750mg/day در 3-2 نوبت مستقیم شروع شود و بر اساس پاسخ بیمار به درمان مقدار مصرف دارو افزایش می یابد. مقدار مصرف معمول دارو 1-2 گرم در روز است. مقادیر مصرف بالای 45mg/kg/day نیاز به پیگیری بیشتر بیمار و نظارت بر وضعیت او دارد. مصرف دارو در کودکان زیر 18 سال توصیه نمی شود.
  • در پیشگیری از میگرن با مقدار مصرف 250 میلی گرم دو بار در روز شروع می شود و درصورت نیاز تا 1 گرم در روز در نوبت های منقسم افزایش می یابد.

  • در بیماری های فعال کبدی
  • نارسایی شدید کبد

  • تحریک گوارشی
  • تهوع
  • عدم تعادل و رعشه
  • افزایش غلظت امونیاک خون
  • افزایش اشتها و وزن
  • مهار تجمعی پلاکتی
  • بثورات جلدی
  • اغتشاش شعور
  • کاهش گویچه های سفید
  • امنوره و نامنظم شدن قاعدگی
  • ژنیکوماستی

  • قبل از شروع درمان با این دارو از عدم وجود زمینه یا عوامل مستعد کننده خونریزی در بیمار باید اطمینان حاصل شود.
  • از قطع ناگهانی مصرف این دارو باید خودداری شود.
  • هنگام رانندگی یا کار با ماشین الاتی که نیاز به هوشیاری دارند باید احتیاط نمود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد