مونتلوکاست

Montelukast

 • Airokast
 • Asmoral
 • Lukasted
 • Lukobloc
 • Melukast
 • Montex
 • Singulair

  گشاده کننده های برونش و داروهای ضد آسم

  • بیماری های تنفسی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 5mg; 10mg
   • Granule: 4 mg/sachet

   • بالغین: mg 10 هر روز به هنگام عصر
   • کودکان: mg 4-5  هر روز به هنگام عصر

   • حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن
   • حمله آسم
   • استاتوس آسماتیکوس

   • سردرد
   • سرگیجه
   • خستگی
   •  بثورات جلدی
   • احتقان بینی
   • درد دندان
   • سوءهاضمه
   • گاستروانتریت عفونی
   • درد شکم
   • سرفه
   •  آنفلوآنزا

   • تورم شدید زبان صورت لبها، تنگی نفس شدید و آبی شدن رنگ پوست
   • بروز هرگونه راش یا کهیر 
   • عدم بهبود علائم و نشانه های بیماری 
   • تنگی نفس و سرفه شدید 
   • افزایش نیاز به اسپری های درمان کننده تنگی نفس
   • علائم بروز افسردگی، افکار خودکشی، اضطراب و هیجان، تغییرات خلق و خوی شدید، افکار نادرست و عدم علاقه به زندگی

   مصرف همزمان این دارو با فنوباربیتال و ریفامپین باید با احتیاط صورت گیرد.


   • غذا بر جذب و اثر دارو تاثیری ندارد در صورت بروز عوارض گوارشی بهتر است همراه غذا استفاده شود.
   • حتی درصورت نداشتن علامت، دارو را مطابق تجویز پزشک مصرف نمایید و درصورت عدم کنترل بیماری به پزشک مراجعه نمایید.
   • این دارو در درمان حمله آسم و یا برونکواسپاسم ناشی‌ از فعالیت مؤثر نمی‌باشد.
   • بیماران مبتلا به فنیل‌کتونوری لازم است بدانند که قرص جویدنی این دارو حاوی فنیل‌آلانین است.

   گروه B
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


   مکانیسم اثر:

   اثر ضدآسم: این دارو گیرنده‌های سیستئینیل لکوترین راههای هوایی را مهار می‌کند و در نتیجه مانع انقباض مجاری هوایی در مواجهه با مواد آلرژن می‌گردد.


   • نیمه عمر: 5/5-2/7  ساعت.
   • دفع: این دارو به‌ طور عمده از راه صفرا دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   عبیدی

   Iran

   5mg

   Chewable Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   عبیدی

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   سها

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   آوه سینا

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   زهراوی

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   تهران دارو

   Iran

   5mg

   Chewable Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   تهران دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   پورسینا

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   جالینوس

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   دارو پخش

   Iran

   5mg

   Chewable Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   درسا دارو

   Iran

   5mg

   Chewable Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   درسا دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   سبحان دارو

   Iran

   5mg

   Chewable Tablet

   Melukast

   Montelukast (as sodium)

   سبحان دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

   Melukast

   Montelukast (as sodium)

   Merck Sharp & Dohme

   UK

   4mg/Sachet

   Granule

   Singulair Pediatric

   Montelukast (as sodium)

   Merck Sharp & Dohme

   UK

   5mg 10mg

   Tablet

   Singulair

   Montelukast (as sodium)

   شرکت داروسازی تولید دارو

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   داروسازی جالینوس

   Iran

   10mg

   Tablet

    

   Montelukast (as sodium)

   درسا دارو

   Iran

   5mg

   Chewable Tablets

    

   Montelukast (as sodium)

   شرکت داروسازی تسنیم

   Iran

   (10)mg

   Tablet

   Asmoral10

   Montelukast (as sodium)

   شرکت داروسازی تسنیم

   Iran

   (5)mg

   Tablet

   Asmoral 5

   Montelukast (as sodium)

   داروسازی ابوریحان

   ایران

   5mg

   Oral Chewable Tablet

   Montex

   Montelukast (as sodium)

   داروسازی ابوریحان

   ایران

   10mg

   Oral Tablet

   Montex

   Montelukast (as sodium)

   سبحان دارو

   Iran

   5mg

   .F.C Tablet

   Melukast

   Montelukast (as sodium)

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد