محلول شستشوی چشم

Ophthalmic Bath Solution

 • بیماری های چشم

  داروی بدون نسخه

   Ophthalmic Solution: Boric Acid 1610 mg/100 ml


  • شستشوی چشم به منظور خروج اجسام خارجی
  • کاهش تحریک چشم ناشی از استفاده از عدسی های تماسی

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  شرکت داروسازی تولید دارو

  Iran

  Boric Acid 1610mg/100ml

  Solution

   

  Ophthalmic Bath Solution

  شرکت لابراتوارهای سینا دارو

  Iran

  1.61%

  Eye Drop

  Eyosept

  Ophthalmic Bath Solution

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد