سیپروفلوکساسین+دگزامتازون

Ciprofloxacin+Dexamethasone

 • بیماری های گوش، حلق و بینی

  داروی با نسخه

  Otic Drop: Ciprofloxacin 0.3% +Dexamethasone 0.1%


  • درمان التهاب حاد گوش میانی و التهاب حاد گوش خارجی

  در درمان التهاب حاد گوش میانی یا خارجی 4 قطره در گوش مبتلا، 2 بار در روز به مدت 7 روز مصرف می شود.


  در صورت عفونت های ویروسی کانال گوش خارجی( مثل عفونت هرپس سیمپلکس)


  • احساس ناراحتی در گوش
  • درد گوش
  • اریتم
  • خارش گوش
  • احتقان گوش
  • تشکیل رسوب در گوش
  • تحریک پذیری
  • افزایش احتمال عفونت گوش
  • تغییر طعم دهان

  • از آلودگی سر ظرف قطره با مواد داخل گوش، اگشتان یا دیگر سطوح پرهیز گردد.
  • ظرف دارو را به مدت 1-2 دقیقه قبل از مصرف در گوش، در دستتان نگه دارید تا از گیجی ناشی از محلول های سرد جلوگیری شود.
  • ظرف دارو را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
  • گوش باید تمیز و خشک نگاه داشته شود و در صورت نیاز از شنا کردن پرهیز گردد.
  • دارو فقط برای مصرف داخل گوش است و نباید در چشم به کار رود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد