سدیم ادتات

Edetate Sodium

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Solution


  • درمان کدورت قرنیه ناشی از رسوب کلسیم 
  • درمان رسوب کلسیم ناشی از سوختگی چشم با اکسید کلسیم یا هیدروکسید کلسیم

  از محلول 1.85-0.35 درصد این دارو به صورت شستشوی چشم به مدت 20-15 دقیقه استفاده می شود.


  حساسیت مفرط نسبت به این دارو.


  • سوزش
  • خارش
  •  اشک‌ ریزش
  • احتقان بینی

  مورد خاصی گزارش نشده است.


  مکانیسم اثر:

  اثر جابجاکننده کلسیم: این دارو با ترکیبات کلسیم سطح قرنیه ترکیب شده و منجربه ایجاد کمپلکس محلول می‌گردد. 


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد