رازین‌

Rasin

داروهای گیاهی

 • بیماری های گوارشی
 • داروهای گیاهی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  •  نفخ‌  معده‌
  • سرفه‌
  • حساسیت‌ و خارش‌ گلو

  هر 3 ـ 2 ساعت‌ یک‌ یا  دو قرص‌ مکیده یا جویده‌ شود.


  به‌ دلیل‌ داشتن‌ ساکاروز درافراد مبتلا به‌ دیابت‌ نباید مصرف‌ شود.


  مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ این‌ فراورده‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ بروز اثرات‌ مینرالوکورتیکوییدی‌ (احتباس‌ آب‌ وسدیم‌، افزایش‌ دفع‌ پتاسیم‌) گردد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد