دانوروبیسین

Daunorubicin

آنتی نئوپلاستیک

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 20mg

   


  • دوزاژ و اندیکاسیونها، متغیر است. برای اطلاع بیشتر از پروتکل‌های توصیه شده به کتابهای مربوطه رجوع شود. 
  • لوسمی غیرلنفوسیتیک حاد (میلوژنوس، منوسیتیک، اریتروئید)
  • نوروبلاستوما
  • لنفوم های غیرهوچکینی
  • سارکوم اوینگ
  • تومور ویلمز

  • دوزاژ و اندیکاسیونها، متغیر است. برای اطلاع بیشتر از پروتکل‌های توصیه شده به کتابهای مربوطه رجوع شود. 

  لوسمی غیرلنفوسیتیک حاد (میلوژنوس، منوسیتیک، اریتروئید)

  • بالغین: به عنوان داروی منفرد: روزانه 30-60 mg/m^2  از راه وریدی در روزهای 1، 2و 3 درمان تجویز می‌شود؛ این دوره هر 3 تا 4 هفته تکرار می‌شود؛ یا 0.8-1 mg/kg  برای 3 تا 6 روز تجویز می‌شود؛ این درمان هر 3 تا 4 هفته تکرار می‌شود. حداکثر دوزاژ 550 mg/m^2  است. (در مورد بیمارانی که سابقة پرتودرمانی در ناحیة قفسة سینه را داشته‌اند 450 mg/kg  ). 
  • همراه با سایر داروها: روزانه 45 mg/m^2  از راه وریدی در روزهای 1، 2و 3 در دورة اول درمان و سپس در روزهای 1و2 دوره‌های بعدی به همراه سیتارابین انفوزیون می‌شود. 
  • کودکان: 25 mg/m^2  یک بار در هفته تجویز می‌شود. اغلب این دارو به همراه وین‌کریستین و پردنیزون مصرف می‌شود. 
  • توجه: درصورت وجود اختلال عملکرد کبد، دوز دارو باید کاهش یابد. 

  • ساپرسیون شدید میلوئید
  •  بیماری قلبی
  •  عفونتهای شدید
  •  اختلال عملکرد کلیه و کبد
  •  زنان حامله.

  • کاردیومیوپاتی برگشت‌ناپذیر (وابسته به دوز)، تغییرات  ECG  ، دیس‌ریتمی‌ها، پریکاردیت، میوکاردیت.
  • راش.
  • تهوع، استفراغ، استوماتیت، ازوفاژیت، بی‌اشتهایی، اسهال.
  • نفروتوکسیسیتی، ادرار قرمز رنگ گذرا.
  • دپرسیون مغز استخوان (وابسته به دوز)، آنمی، پان‌سیتوپنی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی.
  • هپاتوتوکسیسیتی، سلولیت شدید، آلوپسی جنرالیزه، تب، لرز.
  • توجه: درصورت ایجاد علایم نارسایی احتقانی قلب یا کاردیومیوپاتی مصرف دارو باید قطع گردد.

  • اثر وقفه‌دهندگی این دارو روی مغز استخوان بدنبال مصرف سایر داروهای ضدسرطان تشدید می‌گردد.
  • مصرف همزمان این دارو با سیکلوفسفامید خطر بروز مسمومیت قلبی را افزایش می‌دهد. 

   


  • بیمار باید از تماس با افراد مبتلا به بیماریهای عفونی خودداری نماید.
  • در طی درمان با این دارو از مایعات به مقدار فراوان استفاده نمایید.
  • در طی درمان از انجام واکسیناسیون خود و سایر افراد خانواده‌ بدون موافقت پزشک خودداری نمایید.
  • درحین درمان از حضور در محلهای پرازدحام و تماس با افراد مبتلا به عفونتهای ویروسی و یا باکتریال خودداری نمایید.
  • مصرف این دارو ممکن است رنگ ادرار را قرمز نماید. این عارضه مشکلی ایجاد نمی‌نماید.

  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است؛ با این حال به دلیل احتمال خطرات موجود، عوارض جانبی، موتاژنیک و کارسینوژنیک بودن دارو تغذیه با شیر مادر درحین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

   


  مکانیسم اثر: اثر ضدنئوپلاسم: مهار سنتز  DNA  و   RNA وابسته به   DNA .


  • نیمه عمر: 5/18 ساعت
  • راه مصرف:تزریق وریدی
  • شروع اثر:10-7 روز
  • اوج اثر:14-10 روز
  • مدت اثر:21 روز
  • دفع: این دارو و متابولیت‌های آن از راه صفرا دفع می‌شوند و فقط بخش ناچیزی از آن از راه ادرار دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Pfizer

  Italy

  20mg

  Vial

  Daunoblastina

  Daunorubicin HCL

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد