جفی تینیب

Gefitinib

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  • سرطان ریه متاستاتیک non-small cell و locally advanced در بیماران با تست مثبت برای موتاسیون EGFR-TK


  بالغین: 250 میلی گرم در روز


  • بی اشتهایی
  • اسهال
  • خشکی دهان
  • خونریزی بینی
  • بیماری بافت بینابینی ریه
  • ضعف
  • افزایش دمای بدن
  • وجود خون یا پروتئین در ادرار
  • خشکی چشم
  • کونژکتیویت
  • بلفاریت
  • بیماری ناخن
  • واکنش های پوستی

  با داروهای ضد اسید، مهارکننده های پمپ پروتون، ضد هیستامین ها، فنی توئین، ریفامپین، ایمیدازول ها نظیر کتوکونازول و ضد انعقادها مانند وارفارین تداخل دارد.


  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد