تنی پوزاید

Teniposide

آنتی نئوپلاستیک

 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 50mg/5ml


  • به تنهایی یا همراه با داروهای ضد سرطان درمان  لوسمی لنفوبلاستیک حاد مقاوم به درمان

  • تنی پوزاید از راه انفوزیون داخل وریدی طی حداقل 30-60 دقیقه تجویزی شده و از محلول کلرور سدیم 9% یا گلوکز 5% برای تهیه محلول 1mg/ml از دارو استفاده می شود.
  • این دارو به تنهایی با مقدار mg/m230  هر 5 روز یک بار یا mg/m2180 هر هفته به کار می رود.
  • مقدار 165mg/m2 دو بار در هفته برای 8-9 نوبت همراه با سیتارابین یا مقدار 250mg/mهر هفته برای 4-8 هفته همراه با وین کریستین و پردنیزون نیز تجویز می شود.

  • هیپرتانسیون (درصورت انفوزیون سریع وریدی)
  • بثورات جلدی
  • تهوع و یا استفراغ
  •  موکوزیت
  •  اسهال
  • لکوپنی
  • نوتروپنی
  •  ترومبوسیتوپنی
  •  ساپرسیون میلوئید (وابسته به دوز)
  •  آنمی
  • افزایش سطح اسید اوریک سرم و ادرار
  • عفونت
  •  خونریزی
  •  واکنشهای افزایش‌حساسیت (لرز، تب، کهیر، تاکیکاردی، برونکواسپاسم، تنگی‌نفس، هیپوتانسیون، برافروختگی)
  •  فلبیت
  •  نشت وریدی در محل تزریق

  • خونریزی یا کبودی غیرعادی
  • گلودرد
  •  تب

  • مصرف همزمان این دارو باعث افزایش اثرات متوتروکسات می‌گردد. 
  • مصرف همزمان این دارو با سدیم سالیسیلات، سولفامتیزول و تولبوتامید موجب افزایش خطر مسمومیت با دارو می‌گردد.

  • جهت تسهیل دفع اسید اوریک از راه ادرار به مقدار کافی از مایعات استفاده نمایید.
  • از تماس با افراد مبتلا به عفونت خودداری نمایید.
  • ریزش مو بعداز اتمام دورة درمان اصلاح خواهد شد.
  • درصورت بروز گلودرد یا تب و یا ایجاد خونریزی یا کبودی غیرعادی به پزشک مراجعه نمایید.

  گروه D:     
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  هرچند ترشح این دارو در شیرمادر ثابت نشده است، با اینحال بدلیل احتمال بروز عوارض خطرناک، موتاژنیسیتی و کارسینوژنیسیتی ناشی‌از دارو، تغذیه با شیرمادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود. 


   اثر ضدنئوپلاسم:

  این دارو با دخالت در مراحل ابتدایی سیکل سلول از تقسیم سلولها جلوگیری به‌عمل می‌آورد و مانع از ورود سلولها به مرحلة تقسیم میتوز می‌‌شود.


  • نیمه عمر: 5 ساعت 
  • دفع: این دارو و متابولیت‌های آن از راه ادرار دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد