تئوفیلین

Theophylline

 • Theolite
 • Theomex

  گشاده کننده های برونش و داروهای ضد آسم

  • بیماری های تنفسی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 200 mg
   • Sustained Release Capsule/Tablet:100mg, 200 mg

   بزرگسالان:

   • در ابتدا درمان با مقدار300 mg/kg از دارو شروع می شود که در صورت تحمل بیما، پس از سه روز به 400mg/day قابل افزایش است.
   • افزایش مجدد مقدار دارو در صورت تحمل بیمار پس از سه روز دیگر به 600 میلی گرم در روز، بدون اینکه به اندازه گیری غلظت پلاسمایی نیاز باشد، امکان پذیر است.
   • مقدار مصرف روزانه معمولا در 3-4 مقدار منقسم هر 6-8 ساعت تجویز می شود.

   کودکان:

   • برای کودکان که وزنشان کمتر از 45 کیلوگرم می باشد، مقدار 12-14 mg/kg تا حداکثر 300 mg/day، در مقادیر منقسم تجویز می شود.
   • در صورت تحمل بیمار، مقدار دارو را می توان به 16mg/kg تا حداکثر 400 میلی گرم در روز افزایش داد.
   • افزایش مجدد مقدار دارو، مشروط به تحمل بیمار، پس از سه روز دیگر به 600 میلی گرم در روز، در 4-6 مقدار منقسم ممکن می باشد.

   • حساسیت مفرط به ترکیبات گزانتین

   • تحریک‌پذیری
   •  بی‌قراری
   •  سردرد
   •  بی‌خوابی
   • سرگیجه
   • تشنج
   •  افسردگی
   • طپش قلب
   • هیپوتانسیون
   • تاکیکاردی سینوسی
   • تاکیکاردی بطنی و سایر دیس‌ریتمی‌های خطرناک
   •  نارسایی گردش خون
   • تهوع  و یا استفراغ
   • درد اپی‌گاستر
   •  کاهش اشتها
   •  اسهال
   • تاکی‌پنه
   •  ایست تنفسی
   • تب
   • برافروختگی
   • احتباس ادرار
   •  هیپرگلیسمی

   • درصورت مصرف داروهای آدرنرژیک، اثرات دارو بر سیستم اعصاب مرکزی و قلب و عروق تشدید می‌شود.
   • آمینوفیلین می‌تواند اثر درمانی لیتیوم را کاهش دهد.
   • مصرف سیگار، ریفامپین، کاربامازپین متابولیسم دارو را افزایش داده و ممکن است از تأثیر آن بکاهد.
   • مصرف اریترومایسین، بلوک‌کننده‌های گیرندة بتا، سایمتیدین، واکسن آنفلوآنزا و مقادیر زیاد آلوپورینول متابولیسم دارو را کاهش داده و باعث بروز سمیّت دارو می‌گردد.

   • جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش، دارو را همراه با یک لیوان آب و درصورت لزوم بعداز غذا مصرف نمائید.
   • دارو را دقیقاً در رأس ساعت مقرر مصرف نمائید.
   • مصرف سیگار را ترک کنید.
   • از مصرف داروهای ضدسرفه و ضدسرماخوردگی بدون مشورت با پزشک پرهیز نمایید
   • مصرف غذاها و نوشابه‌های حاوی گزانتین را به حداقل برسانید.

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود و ممکن است باعث تحریک‌پذیری و بیخوابی در شیرخوار گردد.


    اثر گشادکننده برونش:

   • این دارو ممکن است از طریق مهار آنزیم فسفودی‌استراز، افزایش سطح  cAMP  یا اثر آنتاگونیستی با گیرندة آدنوزین در برونش باعث شل‌شدن عضلات صاف گردد.
   • این دارو همچنین باعث افزایش‌حساسیت مرکز تنفس به CO2  می‌گردد.

   • نیمه عمر: 12-3 ساعت
   • دفع: قسمت عمدة دارو به‌صورت متابولیت از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   فارماشیمی

   Iran

   200mg

   RET tablet

    

   Theophylline

   داروپخش

   Iran

   100,200mg

   RET tablet

    

   Theophylline

   عبیدی

   Iran

   200mg

   RET tablet

   Theolite

   Theophylline

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد