برونکو تی دی

Broncho T.D

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  • شربت‌ برونکوتیدی‌ به‌ عنوان‌ ضد سرفه‌ و خلط آور به‌ کار می‌رود.

  • بزرگسالان‌: یک‌ قاشق‌ غذاخوری‌ 3 تا 4 بار در روز
  • کودکان‌: یک‌ قاشق‌ مرباخوری‌ 3 تا 4 بار در روز

  • به‌ دلیل‌ وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک‌ مصرف‌ شود.

  • تیمول‌ موجود در این‌ فرآورده‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ تحریک‌ غشاء مخاطی‌ گردد.

  • هر 100 میلی‌ لیتر شربت‌ حاوی‌ 25 گرم‌ عصاره‌ هیدروالکلی‌ ،20% آویشن‌ شیرازی‌ می‌باشد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد