اینترفرون آلفا

Interferon Alpha

 • بیماری های گوارشی
 • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  • Interferon alfa-2a
   Injection: 6,000,000U/ml, 9,000,000U/ ml

   

  • Interferon alfa-2b
   IInjection: 3,000,000U; 5,000,000U;  10,000,000U

  • لوسمی hairy cell
  • کوندیلوما آکومیناتا
  • هپاتیت B و C مزمن فعال
  • سارکوم کاپوسی همراه با ایدز
  • ملاونم بدخیم
  • لنفوم فولیکولار
  • کارسینوم متاستاتیک سلول های کلیه
  • هپاتیت دلتا
  • لنفوم های غیرهوچکینی
  • پاپیلوماتوزیس لارنژیال
  • میکوز فونگوئید
  • تومورهای بدخیم اولیه مغزی
  • کارسینوم تهاجمی دهانه رحم


  • اینترفرون آلفا 2a: در درمان لوسمی hairy cell به میزان U/day 3000000 و در سارکوم کاپوسی همراه با ایدز U/day36 000000.

   

  • اینترفرون آلفا 2b: در درمان لوسمی hairy cell به میزان U/day 2000000 سه بار در هفته برای حداکثر 6 ماه، کوندیلوما آکومیناتا U 1000000 در زگیل سه بار در هفته یک روز در میان به مدت 3 هفته ، در سارکوم کاپوسی همراه با ایدز سی میلیون واحد به ازای هر متر مربع سطح بدن سه بار در هفته، در هپاتیت B مزمن فعال سی تا سی و پنج میلیون واحد در هفته برای 16 هفته و برای هپاتیت C مزمن فعال 3 میلیون واحد 3 بار در هفته تا 6 ماه، در ملانومای بدخیم به صورت داخل وریدی U/m2 20000000  در 5 روز متوالی در هفته برای 4 هفته.

  • اختلالات روانی
  • سابقه اختلالات شدید روانی

  • سندرم شبه آنفلوآنزا (سردرد و سرگیجه، تب و لرز، تهوع و استفراغ، کاهش اشتها، خستگی غیرعادی)
  • خشکی دهان
  • تغییر حس چشایی یا احساس طعم فلزی
  • اسهال
  • بثورات جلدی
  • کم خونی
  • لکوپنی
  • ترومبوسیتوپنی
  • مسمومیت کبدی
  • افسردگی
  • ریزش مو

  • مصرف همزمان با زیدووودین سبب افزایش احتمال نوتروپنی می شود. 
  • مصرف قبلی یا همزمان داروهای کاردیوتوکسیک مثل دوکسوروبیسین با این دارو سبب افزایش احتمال بروز آریتمی فوق بطنی می شود.
  • این دارو با مهار آنزیم های میکروزمال کبدی موجب کاهش متابولیسم و افزایش غلظت تئوفیلین و آمینوفیلین می شود.
  • مصرف همزمان با واکسن های ویروسی زنده موجب مهار القاء پاسخ کافی آنتی بادی می شود.

  • کاهش اشتها و خستگی غیرعادی با ادامه مصرف ممکن است نیاز به کاهش مقدار مصرف داشته باشد. تهوع و استفراغ معمولاً 3 تا 5 روز بعد از قطع مصرف دارو برطرف می شود.
  • تزریق زیرجلدی برای بیمارانی که ترومبوسیتوپنی دارند و یا خطر خونریزی در آن ها وجود دارد ترجیح داده می شود.
  • کاهش فشارخون طی درمان یا تا 2 روز بعد از درمان دیده شده و نیاز به درمان کمکی جانشینی مایعات دارد.
  • کاهش تعداد لکوسیت و پلاکت با مصرف اینترفرون آلفا 2b نوترکیب طی 5-3 روز درمان مشاهده شده و 5-3 روز بعد از قطع دارو بهبود می یابد.
  • سندرم شبه آنفلوآنزا به تدریج طی 4-2 هفته و با ادامه درمان کاهش می یابد. در صورت تداوم سردرد مقدار دارو کاهش یابد.
  • در صورت امکان اینترفرون آلفا 2b در هنگام مصرف به صورت داخل عضلانی یا زیرجلدی در هنگام غروب تجویز شود.

  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Interferon Alpha

  PDferon

  Amp 3,000,000U Iran داروسازی پویش دارو
  Interferon Alpha

  PDferon

  Amp 5,000,000U Iran داروسازی پویش دارو

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد