اولوپاتادین (اسپری بینی)

Olopatadine (Nasal Spray)

 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  (Nasal Spray: 0.6 %( 665 mcg/puff


  • آلرژی فصلی

  دو پاف در هر سوراخ بینی، 2 بار در روز برای حداکثر 4 ماه استفاده شود.


  • تحریک موضعی
  • ادم موضعی
  • سردرد
  • ضعف
  • خشکی بینی
  • ایجاد طعم تلخ در دهان

  • این دارو ممکن است موجب افزایش اثرات داروهای آنتی کولینرژیک شود.
  • این دارو ممکن است موجب افزایش سطح پلاسمایی و اثرات مهارکننده های استیل کولین استراز و بتاهیستین شود.

  ممکن است سبب بروز حالت گیجی و منگی گردد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Olopatadine   Nasal Spray 0.6 % Iran داروسازی جابربن حیان

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد