افلورنیتین

Eflornithine

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  کاهش موهای زائد در زنان


  • یک لایه ی نازک دارو 2 بار در روز ( به فاصله 8 ساعت) روی پوست مالیده شود.
  • حداقل تا 4 ساعت پس از مصرف موضع نباید شسته شود.

  • سوزش
  • خارش
  • اریتم
  • بروز جوش پوستی

  • این دارو تنها سرعت رشد موهای زائد را کند می کند.
  • بهبودی ممکن است 4-8 هفته پس از شروع درمان طول بکشد.
  • اثرات دارو با قطع مصرف از بین می رود و ممکن است 8 هفته پس از قطع به وضع پیش از درمان برگردد.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Eflornithine Surin Cream 13.9 ایران تولید دارو

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد