افاویرنز

Efavirenz

ضد ویروس ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Tablet: 200mg, 600mg
  Capsule: 50mg, 100mg, 200mg
  Oral Solution: 150mg/mL


  • عفونت  HIV-1  ، همراه با یک مهارکنندة پروتئاز یا مهارکنندة نوکلئوزیدی آنزیم ترانس‌کریپتاز

  در صورت مصرف همزمان وریکونازول، مقدار مصرف افاویرنز به 300 میلی گرم یک بار در روز کاهش و مقدار مصرف وریکونازول به 400 میلی گرم هر 12 ساعت افزایش می یابد.

  • بزرگسالان: دارو به میزان 600mg/day استفاده می شود.
  • کودکان: مقدار مصرف دارو بر حسب وزن بدن کودکان 200-600 میلی گرم در روز می باشد.

  • حساسیت مفرط نسبت به این دارو و یا اجزای آن.

  • اختلالات خواب، رویا، آژیتاسیون، فراموشی، کنفوزیون، افسردگی، سرگیجه، سرخوشی، ضعف، تب، توهم، سردرد، هیپوستزی، اختلال تمرکز، بی‌خوابی، عصبی شدن
  • درد شکمی، بی‌اشتهایی، سوءهاضمه، نفخ شکم، تهوع، پانکراتیت، استفراغ
  • هماچوری، سنگ‌های کلیوی
  •  اریتم مولتی فرم، تعریق، خارش، بثورات جلدی، سندرم استیون ـ جانسون، نکرولیزیس اپیدرمال توکسیک

  • آمپرناویر، کلاریترومایسین، ایندیناویر، اُپیناویر و ریتوناویر ممکن است باعث کاهش سطح پلاسمای این دارو شوند.
  • داروهای تحریک کنندة آنزیم سیتوکروم  P-450  (نظیر فنوباربیتال، ریفامبین و ریفابوتین) ممکن است کلیرانس این دارو را افزایش داده و سطح پلاسمایی آن را کاهش دهند.
  • مشتقات ارگوت، میدازولام، تریازولام، ممکن است متابولیسم این دارو را مهار نمایند و منجر به عوارض جانبی شدید و خطرناک (نظیر آریتمی‌ها، دپرسیون تنفسی و ...) شوند.
  • اثرات داورهای جلوگیری کننده از بارداری هورمونی ممکن است بدنبال مصرف این دارو کاهش یابد. در حین درمان با این دارو باید از روش‌های مطمئن دیگری نیز جهت جلوگیری از بارداری استفاده گردد.
  • باید از مصرف همزمان این دارو با داروهای پسیکواکتیو، اجتناب نمود.
  • مصرف این دارو ممکن است باعث کاهش قابل توجه سطح واریکونازل و افزایش سطح افاویرنز گردد.
  • مصرف همزمان این دارو با وارفارین ممکن است منجر به تغییر در سطح سرمی و اثرات وارفارین گردد.  INR  را کنترل نمائید.

  • غذاهای چرب منجر به افزایش جذب دارو می‌شوند. بیمار باید در خلال درمان از رژیم کم چربی استفاده نماید
  • این دارو باعث بهبودی عفونت  HIV ، جلوگیری از بروز عفونت‌های فرصت‌طلب و سایر عوارض بیماری  HIV  نمی‌شود.
  • دارو را یک بار در روز، در وقت مشخص و با معدة خالی مصرف نماید.
  •  بدون نظر پزشک از تغییر دوز دارو و یا قطع آن خودداری کند.
  •  در صورت بروز عوارض جانبی به پزشک مراجعه نماید.
  •  در صورت بروز بثورات جلدی، جهت معاینه به پزشک مراجعه کند.
  •  عوارض عصبی دارو نظیر اختلالات خواب و سرگیجه معمولاً در چند روز اوّل شروع درمان دیده می‌شوند و معمولاً بعداز 4-2 هفته برطرف می‌شوند.

  گروه D:  
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  زنان آلوده به  HIV  نباید به کودکان خود شیر بدهند.

   


  مکانیسم اثر: اثر ضدرتروویروس‌ها: این دارو مقادیر  HIV  را در خون کاهش داده وتعداد لنفوسیت‌های  CD4  را از طریق مهار ترانس‌کریپتاسیون  HIV-1  RNA  به  DNA  افزایش می‌دهد.


  • نیمه عمر: 76-52 ساعت
  • دفع: 34-14% دارو از راه ادرار و 61-16% آن از راه مدفوع دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  MERCK SHARP & DOHME

  UK

  150mg/5ml

  Oral Solution

  STOCRIN

  Efavirenz

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  STOCRIN

  Efavirenz

  MERCK SHARP & DOHME

  UK

  200mg 500mg

  Tablet

  STOCRIN

  Efavirenz

  شرکت باختر بیوشیمی

  Iran

  600mg

  FC Tablet

  Efabiovir

  Efavirenz

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد