ادروفونیوم

Edrophonium

پاراسمپاتومیمتیک ها

 • بیماری های قلبی عروقی
 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  Injection : 10 mg/ml

   


  • آنتاگونیست کورار (برگشت اثرات مسدودکنندة عصبی ـ عضلانی)
  • داروی کمکی در تشخیص میاستنی گراویس

  آنتاگونیست کورار (برگشت اثرات مسدودکنندة عصبی ـ عضلانی)

  • بالغین: 10 mg  از راه وریدی، در خلال 30 تا 45 ثانیه تزریق می‌شود. درصورت نیاز تا دوزاژ تام 40 mg ، این دوز تکرار می‌شود. 

  داروی کمکی در تشخیص میاستنی گراویس

  • بالغین: 1-2 mg  از راه وریدی در خلال 15 تا 30 ثانیه تزریق می‌شود. سپس درصورتی‌که پاسخی (افزایش قدرت عضلانی) ایجاد نشود، 8 mg  دیگر تجویز می‌شود.
  • کودکان با وزن بیشتراز 34 کیلوگرم: 2 mg  از راه وریدی تجویز می‌شود. درصورتی‌که در خلال 45 ثانیه پاسخی ایجاد نشد، هر 45 ثانیه، 1mg دیگر، حداکثر تا 10 mg  تجویز می‌شود.
  • کودکان با وزن کمتراز 34 کیلوگرم: 1 mg  از راه وریدی تجویز می‌شود. درصورتی‌که در خلال 45 ثانیه پاسخی ایجاد نشد، هر 45 ثانیه 1 mg  دیگر، حداکثر تا 5 mg  تجویز می‌شود. 
  • شیرخواران: 0.5 mg  از راه وریدی تجویز می‌شود.

  • انسداد مکانیکی دستگاه گوارش یا دستگاه ادراری ، برادیکاردی ، هیپرتیروئیدیسم
  •  هیپوتانسیون.

  • ضعف، فلج تنفسی، تعریق.
  • هیپوتانسیون، برادیکاردی، طپش قلب.
  • میوز، تاری دید.
  • تهوع، استفراغ، اسهال، کرامپ‌های شکمی، افزایش ترشح بزاق.
  • افزایش ترشحات برونش، برونکواسپاسم، کرامپ‌های عضلانی، فاسیکولاسیون عضلانی.
  • توجه: درصورت ایجاد افزایش‌حساسیت، اشکال در تنفس و یا ایجاد فلج مصرف دارو باید قطع گردد.

  • مصرف همزمان داروهای دارای خواص آنتی‌کولینرژیک اثر این دارو را مهار می‌نماید.
  • این دارو اثر داروهای شل‌کنندة عضلانی دپولاریزان (سوکسینیل‌کولین، دکامتونیوم) را طولانی می‌نماید. 
  • مصرف این دارو در بیماران تحت درمان با گلیکوزیدهای قلبی باعث بروز برادیکاردی شدید می‌گردد.

  عوارض جانبی دارو گذار می‌باشد


  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  بی‌ضرربودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است، تغذیه با شیرمادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

   


  مکانیسم اثر: اثر کولینرژیک: مهار هیدرولیز استیل‌کولین توسط آنزیم کولین‌استراز.


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: ناشناخته

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد