آمینوسالیسیلات

Aminosalicylate

داروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  • بالغین:  همراه با سایر داروهای ضدسل روزانه  12-10 g  در 3-2 مقدار منقسم.
  • کودکان: همراه با سایر داروهای ضدسل روزانه 300-150 mg/kg   در 4-3 مقدار منقسم.

  حساسیت مفرط نسبت به آمینوسالیسیلات و نمکهای آن.


  • آنسفالوپاتی
  •  واسکولیت
  • راش
  •  کهیر
  • تهوع و استفراغ
  •  اسهال
  • درد شکمی
  •  زخم پپتیک
  • زخم معده
  • سوءجذب (اسید فولیک، ویتامین  B12، آهن و چربی‌ها)
  • آلبومینوری
  •  هماچوری
  •  کریستالوری
  • لکوپنی
  •  آگرانولوسیتوپنی
  •  ائوزینوفیلی
  •  ترومبوسیتوپنی
  •  آنمی همولیتیک
  • یرقان
  •  هپاتیت
  • اسیدوز
  •  هیپوکالمی
  •  گواتر
  • سندرم شبیه منونوکلئوز عفونی
  •  تب
  • لنفادنوپاتی

   

  توجه: در صورت ایجاد علایم واکنش افزایش‌ حساسیت، مسمومیت مغز استخوان و یا نارسایی کبدی، مصرف دارو باید قطع گردد.


  • واکنش افزایش‌ حساسیت
  •  مسمومیت مغز استخوان
  •  نارسایی کبدی

  • مصرف همزمان این دارو ممکن است باعث کاهش جذب ریفامپین و ویتامین B12 شود. 
  • مصرف همزمان این دارو باعث افزایش اثرات داروهای ضدانعقادی خوراکی می‌شود. 
  • مصرف دیفن‌ هیدرامین باعث کاهش جذب این دارو می‌شود. 
  • مصرف اسید اسکوربیک و آمونیوم کلراید ممکن است باعث اسیدی‌شدن ادرار در بیماران تحت درمان با PAS و ایجاد کریستالوری شود.

  • دوره درمان را که ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد، کامل نمایید. 
  • برای کاهش تحریک دستگاه گوارش، دارو را با غذا یا آنتی‌اسیدها میل کنید. 
  • در صورت فراموش نمودن یک دوز دارو، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده باشد، از مصرف آن خودداری و دوز بعدی را دو برابر ننمایید. 
  • بین مصرف این دارو و ریفامپین، حداقل 6 ساعت فاصله بگذارید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  این دارو در شیر ترشح می‌شود ولی عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است، با این وجود مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد. 


  مکانیسم اثر:

  اثر ضدسل: این دارو یک باکتریواستاتیک است و از راه مهار آنزیمی باعث تداخل در سنتز اسید فولیک می‌شود. 
   


  • نیمه عمر: یک ساعت.
  • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد