آر ای- اتیدرونات-186/188

186/188Re-Etidronate

رادیو دارو

 • بیماری های خون و سرطان
 • رادیوایزوتوپ ها
 • ضددردها و ضدالتهاب ها

  داروی با نسخه

  Injection: (80 -180)mCi


  • برای تسکین دردهای استخوانی ناشی از متاستازها مصرف می شود.

  • مقدار 65-35 میلی کوری به صورت داخل وریدی تجویز می شود.

  • ترومبوسیتوپنی (وابسته به مقدار دارو است)
  • لکوپنی
  • تضعیف مغز استخوان
  • بعد از اولین تزریق احتمالا افزایش درد استخوان وجود دارد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد