آتراکوریوم

Atracurium

 • Atracural
 • Anecur
 • Atracorin

  داروهای مسدود کننده عصب-عضله

  • داروهای بیهوشی و بی حسی

   داروی با نسخه

   Injection: 10mg/ml


   • داروی کمکی در بیهوشی عمومی
   •  تسهیل انتوباسیون داخل تراشه
   •  شل کردن عضلات اسکلتی در خلال جراحی و ونتیلاسیون مکانیکی
   • تهویه مکانیکی

   داروی کمکی در بیهوشی عمومی؛ تسهیل انتوباسیون داخل تراشه؛ شل کردن عضلات اسکلتی در خلال جراحی و ونتیلاسیون مکانیکی

   • دوزاژ بر حسب استفاده جهت بی‌حسی، نیاز فردی و پاسخ درمانی از فردی به فرد دیگر متغیراست. 
   • بالغین و کودکان بزرگتر از 2 سال: در شروع، 0.4-0.5 mg/kg  از راه وریدی تزریق می‌شود. سپس دوز نگهدارنده

   0.08-0.10 mg/kg ،  20  تا 40 دقیقه بعد از تجویز دوز اولیه تزریق می‌شود. دوز نگهدارنده بعداز این هر 12 تا 25 دقیقه تکرار می‌شود. 

   • کودکان سنین یک ماه تا 2 سال: در شروع، هنگامی که بیمار تحت بیهوشی با هالوتان است 0.3-0.4 mg/kg  از راه وریدی تزریق می‌شود. ممکن است دوزهای نگهدارنده نیز لازم باشد.

   تهویه مکانیکی

   • بالغین: 5-9 mg/kg  در دقیقه، از راه انفوزیون مداوم وریدی تجویز می‌شود.

   • میاستنی‌گراو
   •  حساسیت مفرط به دارو
   •  اختلالات شدید الکترولیتی
   • آسم

   •  هیپوتانسیون، تاکیکاردی
   • برافروختگی، اریتم، خارش، کهیر، راش.
   • هیپوترمی، افزایش اختلال عملکرد ریه، دپرسیون تنفسی، ویزینگ، افزایش ترشحات برونکیال، برونکواسپاسم. 
   • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت یا کلاپس قلبی و عروقی مصرف دارو باید متوقف شود.

   •  درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت یا کلاپس قلبی و عروقی مصرف دارو باید متوقف شود.

   • درصورتی‌که قبل از مصرف آتروکوریوم از بیهوشی عمومی، سوکسینیل‌کولین، آمینوگلیکوزیدها، پلی‌میکسین، کلیندامایسین، لیدوکائین، کینیدین، پروکائین‌آمید، داروهای مسدودکنندة گیرندة بتا آدرنرژیک، دیورتیکهای دفع‌کنندة پتاسیم و منیزیم استفاده شود، شدت و مدت فلج ایجاد شده افزایش خواهد یافت.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   • هنوز مشخص نشده که آیا آتروکوریوم در شیر مادر ترشح می‌شود یا خیر. در دوران شیردهی مصرف این دارو باید با احتیاط صورت گیرد.

   • مکانیسم اثر: اثر شل‌کنندة عضلات اسکلتی: این دارو باعث کاهش پاسخ به استیل‌کولین در ملتقای عصبی ـ عضلانی می‌گردد.

   • نیمه عمر: 20 دقیقه
   • دفع: این دارو و متابولیتهای آن از راه ادرار و مدفوع دفع می‌شوند.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد