کمبود ویتامین D در کودکی و ابتلا به آترواسکلروزیس
کمبود ویتامین D در کودکی و ابتلا به آترواسکلروزیس

کمبود ویتامین D در کودکی و ابتلا به آترواسکلروزیس

18 خرداد 1394

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که مقادیر کم ویتامین D خون کودکان با ابتلا به بیماری آترواسکلروزیس در 25 بعدی همراه خواهد بود. اثر ویتامین  D در زمینه سلامت قلب و عروق بسیار حائز اهمیت است. نشان داده شده است که مقادیر کم ویتامین D می تواند موجب بروز حمله های قلبی شود. شیوع کمبود ویتامین D و مقادیر ناکافی آن در کودکان سراسر جهان در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارزیابی همبستگی بین مقادیر ناکافی ویتامین D در کودکان و ضخامت لایه اینتیمای کاروتید بود. ضخامت لایه اینتیما با عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی همسبتگی دارد و به عنوان یک پیشگویی کننده بیماری های قلبی و عروقی به کار می رود. به بیان یکی از نویسنده های مقاله مرتبط با این مطالعه دکتر Markus Juonala؛ " نتایج مطالعه ما همبستگی بین مقادیر پایین 25 هیدروکسی ویتامین D در کودکان و افزایش بروز آترواسکلروزیس در بزرگسالی را تأیید کرد." محققین در این مطالعه داده های مربوط به 2148 کودک در دامنه سنی 3 تا 18 سال را تجزیه و تحلیل کردند. سپس آزمودنی ها د سن 30 تا 45 سال نیز دوباره بررسی شدند. مقادیر ویتامین D سرمی کودکان سنجیده شد. ضخامت لایه اینتیمای کاروتید از طریق روش اولتراسوند سنجیده شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که مقادیر پایین ویتامین D در دوران کودکی با افزایش ضخامت لایه اینتیمای کاروتید همبستگی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شد.

منبع:


Markus Juonala, et al. Childhood 25-OH Vitamin D Levels and Carotid Intima-Media Thickness in Adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015
 

تعداد بازدید: 463

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.