کنترل مناسب قند خون در بیماران دیابتی و کاهش ابتلا به نارسایی کلیه
کنترل مناسب قند خون در بیماران دیابتی و کاهش ابتلا به نارسایی کلیه

کنترل مناسب قند خون در بیماران دیابتی و کاهش ابتلا به نارسایی کلیه

30 آبان 1394

بیماری دیابت نوع یک، بیماری است که در آن یا هورمون انسولین در بدن تولید نمی شود یا مقدار تولید آن اندک است بنابراین این بیماران نیاز به تزریق انسولین دارند. بیماران مبتلا به دیابت نوع یک در معرض خطر ابتلا به بیماری های کلیوی و پروتئینوری هستند. پروتئینوری، یکی از عوارض بیماری های کلیوی است که در آن دفع پروتئین به ویژه آلبومین در ادرار وجود دارد. پروتئینوری معمولاً می تواند منجر به نارسایی کلیه گردد. نارسایی کلیه یک بیماری مزمن خطرناک است که تنها راه درمان آن دیالیز یا پیوند کلیه می باشد. اغلب بیماران مبتلا به دیابت نوع یک که پروتئینوری دارند، قند خونشان بالا است و در معرض خطر ابتلا به نارسایی کلیه هستند. این بیماران برای پیشگیری از آسیب به کلیه لازم است به صورت مرتب قند خون خود را چک کرده و کنترل نمایند. توصیه می شود که در این بیماران مقدار هموگلوبین A1c که نشان دهنده متوسط قند خون در طولانی مدت می باشد کمتر از 7 درصد باشد.
در این رابطه، مطالعه ای به تازگی انجام شده و نتایج آن  در نشریه Journal of the American Society of Nephrology منتشر شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر کنترل مناسب قند خون بر میزان ابتلا به نارسایی کلیه در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک بوده است.
در این مطالعه مشاهده ای آینده نگر، 349 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که پروتئینوری داشته اند شرکت داشتند و به مدت 7 تا 15 سال مورد پیگیری قرار گرفتند. در این بیماران میزان ابتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی( نارسایی کامل کلیه) و هموگلوبین A1c مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مقدار هموگلوبین A1c افراد در زمان 5 سال قبل از شروع مطالعه با مقدار آن در وسط مطالعه( پس از گذشت 5 سال از شروع مطالعه) مقایسه گردید.
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین هموگلوبین A1c قبل از مطالعه 3/9 درصد بوده است که این میزان 5 سال پس از گذشت مطالعه به 7/8 درصد کاهش یافته بود. همچنیی بعد از 10 و 15سال پیگیری بیماران مشخص شد که میزان بروز نارسایی کامل کلیه در بیمارانی که هموگلوبین A1c آنها کاهش داشت به طور معناداری کمتر از بیمارانی بود که هموگلوبین A1c آنها بدون تغییر بود یا افزایش پیدا کرده بود.
نکته عملی: بر اساس نتایج این مطالعه، کنترل مناسب قند خون در بیماران دیابتی با مشکلات کلیوی، می تواند در کاهش ابتلا به نارسایی کلیه در این بیماران مؤثر باشد.

منبع:


Skupien J, et al. “Improved Glycemic Control and Risk of ESRD in Patients with Type 1 Diabetes and Proteinuria”. J Am Soc Nephrol. 2014
 

تعداد بازدید: 671
کلمات کلیدی: دیابت قند خون نارسایی کلیه 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.