وزن کم با بروز بیماری آلزایمر مرتبط است.
وزن کم با بروز بیماری آلزایمر مرتبط است.

وزن کم با بروز بیماری آلزایمر مرتبط است.

9 آبان 1395

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که وزن پایین در افراد سالخورده با افزایش خطر دمانس مرتبط است. در این مطالعه 280  فرد سالخورده در محدوده سنی 62 تا 90 سال که از نظر عملکرد شناختی در وضعیت سلامتی به سر می بردند، مورد بررسی قرار گرفتند.
اطلاعات مربوط به تاریخچه پزشکی، معاینات جسمی، آزمایش مربوط به تعیین ژن APOE4 (ژن مرتبط با بروز بیماری آلزایمر) و تصویربرداری به منظور تعیین پلاک های بتا - آمیلوئید در مغز از شرکت کنندگان جمع آوری شد. پروتئین بتا - آمیلوئید از اجزای اصلی پلاک هایی محسوب می شود که در بیماری آلزایمر در مغز مشاهده می شوند. گفته می شود که تشکیل پلاک های آمیلوئید منجر به تخریب سلول های عصبی در مغز و در نتیجه بروز علائم بیماری آلزایمر می شود.
در این مطالعه مشاهده شد که در افراد مسن که نمایه توده بدنی (BMI) پایین تر بود میزان رسوب پروتئین بتا - آمیلوئید در مغز بیشتر بود. این ارتباط به خصوص در بین افراد حامل ژن APOE4 که موجب افزایش خطر بروز آلزایمر می شود، مشاهده شد. این یافته نشان می دهد که کاهش وزن همراه با افزایش سن به سلامت مغز آسیب می زند. با این حال، محققان معتقدند به منظور تعیین مکانیسم پشت ارتباط بین BMI پایین و افزایش سطح آمیلوئید نیاز به انجام مطالعات بیشتر است.
  منبع:


Lower late-life body-mass index is associated with higher cortical amyloid burden in clinically normal elderly. Journal of Alzheimer's Disease, 2016
 

 

تعداد بازدید: 428
کلمات کلیدی: BMI آلزایمر مغز وزن دمانس آمیلوئید 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.