هفته بیست و نهم بارداری
هفته بیست و نهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری

27 فروردین 1391

وضعیت تکامل جنین

جنین همچنان به حرکات خود ادامه می دهد و از حرکات ضعیف و لرزشی به تدریج حرکاتش شدیدتر می گردد. چنانچه مادر متوجه شود که حرکات جنین کم شده، باید تعداد لگدهای جنین را بشمارد: حرکات جنین نباید کمتر از 10 بار در ساعت باشد. چنانچه کمتر از این مقدار بود باید با پزشک خود مشورت نماید.

 

وضعیت جسم مادر

در طول بارداری تامین ذخایر آهن سلول های خونی حائز اهمیت می باشد. مادر روزانه باید حداقل 30 میلی گرم آهن دریافت نماید. از آنجایی که کمبود آهن در دوران بارداری رایج می باشد، پزشک ممکن است توصیه کند، سطح آهن خون با تست آزمایشگاهی چک شود. چنانچه میزان آن پایین باشد، مادر باید مکمل آهن دریافت نماید.

تعداد بازدید: 1789

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.