ناامنی غذایی سبب بروز مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان می شود.
ناامنی غذایی سبب بروز مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان می شود.

ناامنی غذایی سبب بروز مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان می شود.

3 تیر 1396

ناامنی غذایی (FI) در خانواده به معنای عدم دسترسی به مقادیر کافی مواد غذایی مغذی حتی برای یک دوره موقت بوده و با مشکلات رفتاری، تحصیلی و عاطفی در کودکان مرتبط است. این یافته ها از مطالعه ای که در مجله Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics به چاپ رسیده، به دست آمده است. در ایالات متحده ناامنی غذایی در 21 درصد خانواده های دارای کودک و نوجوان رخ می دهد اما پیامدهای بالقوه آن بر روی تکامل و رفتار به خوبی مشخص نشده است. بدین منظور محققان دانشگاه بوستون به بررسی 32 مطالعه ای پرداختند که ارتباط بین ناامنی غذایی و پیامدهای نامطلوب آن بر تکامل شناختی اولیه، عملکرد تحصیلی، بی توجهی و افسردگی در 4 گروه شیرخواران و کودکان نوپا، کودکان پیش دبستانی، کودکان سنین مدرسه و نیز نوجوانان را مورد ارزیابی قرار داده بودند.
نتایج نشان داد ناامنی غذایی در شیرخواران و کودکان نوپا سبب اختلال در مهارت های ذهنی و امتیاز مربوط به ارزیابی شناختی می شود. در کودکان پیش دبستانی بین ناامنی غذایی با علائم سلامت روان و کاهش خود کنترلی و مهارت های فردی ارتباط مشاهده شد. در کودکان سنین مدرسه بین ناامنی غذایی با اختلال در عملکرد تحصیلی، افزایش بیش فعالی، بی توجهی، رفتارهای پرخاشگرایانه، غیبت از مدرسه، مشکلات عاطفی و افزایش احتمال مراجعه به روانشناس ارتباط وجود داشت. همچنین در نوجوانان بین ناامنی غذایی و اضطراب، افسردگی، وجود افکار مرتبط با خودکشی، اقدام به خودکشی، مراجعه به روانشناس، تعلیق از مدرسه و سوء مصرف مواد ارتباط وجود داشت.
منبع:


Association of Food Insecurity with Children's Behavioral, Emotional, and Academic Outcomes: A Systematic Review. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2017.
 

تعداد بازدید: 522

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.