مکمل چای سبز و کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از ورزش
مکمل چای سبز و کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از ورزش

مکمل چای سبز و کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از ورزش

1 تیر 1391

ورزشکاران علاقه ی زیادی به کسب اطلاعات در مورد تغذیه ورزشکاران دارند، چراکه تغذیه سالم و به ویژه برخی مواد غذایی باعث افزایش توان آنها در حین ورزش و نیز ترمیم بهتر بعد از ورزش می شود. فرضیه مطالعه حاضر نیز بر این است که مکمل عصاره چای سبز ذخایر آنتی اکسیدانی را افزایش داده و استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش و آسیب ماهیچه ای را تقلیل می دهد.
در مطالعه ای که به تازگی در مجله Nutrition Research  به چاپ رسیده است اثر مکمل دهی درازمدت با عصاره چای سبز بر مارکهای خونی استرس اکسیداتیو و آسیب ماهیچه ای بعد از یک دوره تمرین کوتاه مدت در مردان بدون آموزش قبلی مورد بررسی قرار گرفت.
سی و پنج دانشجوی پسر تحت 4 هفته ورزش استقامتی قرار گرفتند و در یک مطالعه به صورت تصادفی، عصاره چای سبز(تعداد=17 نفر و به میزان 640 میلی گرم پلی فنول در روز) یا دارونما(تعداد=18 نفر) دریافت کردند. قبل و بعد از 4 هفته از تمرینات ورزشی و مکمل دهی از دانشجویان یک تست استقامت عضلانی گرفته شد. نمونه های خون در زمان استراحت ، 5 دقیقه بعد از تست و 24 ساعت بعد از ریکاوری جمع آوری شدند.
نتایج این مطالعه نشان داد که  مکمل دهی با عصاره چای سبز منجر به افزایش پلی فنول های تام پلاسما در زمانهای استراحت و 5 دقیقه بعد از تست شده بود همچنین محتوای تام آنتی اکسیدانی پلاسما را نیز افزایش داد. 4 هفته تمرین استقامتی منتج به افزایش در هیدروکسی پراکسیدهای لیپیدی پلاسما در زمان استراحت شده بود، ولیکن این افزایش تنها در گروه دریافت کننده پلاسبو دیده شد.فعالیت کراتین کیناز پلاسما بعد از 24 ساعت ریکاوری تنها در گروه دارونما افزایش داشت.
نکته عملی: مکمل دهی غذایی با عصاره چای سبز سیستم دفاع آنتی اکسیدانی پلاسما را در زمان استراحت افزایش می دهد و بدین ترتیب از آسیب اکسیداتیو ایجاد شده توسط تمرینات استقامتی بلند مدت محافظت به عمل می آورد؛ لذا  ورزشکاران می توانند در جهت رسیدن به این هدف  از چای سبز و یا مکمل آن در برنامه غذایی خود استفاده کنند.

تعداد بازدید: 1511

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.