کاهش وزن همراه با دریافت مکمل ویتامین D التهاب را کاهش می دهد
کاهش وزن همراه با  دریافت مکمل ویتامین D التهاب را کاهش می دهد

کاهش وزن همراه با دریافت مکمل ویتامین D التهاب را کاهش می دهد

28 اسفند 1394

 ویتامین D یک هورمون استروئیدی است که فراتر از نقش شناخته شده ی آن در تنظیم متابولیسم کلسیم و استخوان عملکرد چندگانه دارد. گیرنده های ویتامین D در بیش از 30 نوع سلول یافت می شود و جدیدا تمرکز تحقیقات بر روی این ماده ی مغذی از سلامت استخوان به تاثیر ویتامین D  بر روی سرطان ، سلامت قلب و عروق و کاهش وزن تغییر کرده است. افراد دارای اضافه وزن و چاق در وضعیت التهاب مزمن قرار دارند . این پاسخ التهابی به دلیل تولید دائمی سایتوکین ها ( مولکول هایی که معمولا در یک زمان کوتاه  مثلا در زمان مقابله ی بدن با عفونت در بدن حضور دارند) توسط بافت چربی ایجاد می شود. تصور می شود این حالت التهاب مزمن توموز زا است به طوری که باعث تقویت رشد سلول های سرطانی می شود. مطالعات قبلی نشان دادند که افراد با کاهش وزن می توانند سطوح کلی التهاب را کاهش دهند و برخی شواهد نشان می دهد که دریافت مکمل ویتامین D  در افرادی که سطوح ناکافی از این ماده ی مغذی را دارند می تواند تاثیر مشابهی داشته باشد.
اخیرا محققان دریافتند که کاهش وزن همراه با مکمل یاری با ویتامین D  نسبت به کاهش وزن به تنهایی تاثیر بیشتری بر روی کاهش التهاب مزمن دارد. نتایج این مطالعه در سال 2015  در مجله ی  American Association for Cancer Research منتشر شد.
این مطالعه یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بود که در آن 218 خانم سالم ، یائسه و  دارای اضافه  وزن را که در ابتدای مطالعه دارای سطوح پایین تر از میزان توصیه شده ی  ویتامین D ( کمتر از 32 نانوگرم در میلی لیتر ) بودند را به خدمت گرفت. زنان این مطالعه  به مدت 12 ماه در در برنامه ی کاهش وزن و فعالیت بدنی ( شامل 45 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا  شدید  5 بار در هفته )شرکت کردند. نیمی از شرکت کنندگان مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند تا 2000 واحد ویتامین D را به صورت روزانه برای مدت یک سال دریافت کنند و نیم دیگر شرکت کنندگان دارونما دریافت کردند. نشانگرهای التهابی در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شدند. محققان تغییرات در سطوح نشانگرهای التهابی را در دو گروه مقایسه کردند.
در انتهای مطالعه تمام شرکت کنندگان صرف نظر از اینکه ویتامین D دریافت می کردند یا نه کاهش سطوح التهاب را داشتند که این موضوع بر اهمیت کاهش وزن در کاهش التهاب تاکید می کند. با این حال کاهش قابل توجه در نشانگرهای التهابی در افرادی دیده شد که هم ویتامین Dدریافت می کردند و هم 5 تا 10 % از وزن اولیه ی خود را کم کردند. در مقایسه با گروه دریافت کننده ی دارونما که کاهش 2/17 %  در میزان اینترلوکین 6  را داشتند ، شرکت کنندگان  در این مطالعه کاهش 37% در میزان اینترلوکین 6 را داشتند. محققان نتایج مشابهی را در میان زنان دریافت کننده ی ویتامین D که بیش از 10% از وزن اولیه ی  خود را کم کرده بودند یافتند. افزایش سطوح اینترلوکین 6  با افزایش خطر ابتلا به بعضی از انواع سرطان ها و دیابت همراه است و ممکن است یکی از علل افسردگی باشد. مطلبی که محققان را متعجب کرد این بود که ویتامین D روی نشانگرهای  التهابی زنانی که حداقل 5% از وزن اولیه ی خود را کاهش دادند تاثیر داشت. که این موضوع نشان دهنده ی این است که ویتامین D می تواند تاثیر کاهش وزن بر روی کاهش التهاب را زیاد کند.
نکته ی عملی : کاهش وزن التهاب را کاهش می دهد بنابراین مکانیسم دیگری برای کاهش خطر سرطان است. اگر اطمینان حاصل کنیم که ویتامین D در سطح مطلوب قرار دارد کاهش وزن به تنهایی می تواند باعث کاهش بیشتر التهاب شود و مردم می توانند به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سرطان از آن استفاده کنند. زنان نیز باید برای تعیین سطح ویتامین D و تعیین دوز مناسب مورد نیاز این ویتامین با مراقبان بهداشتی خود مشورت کنند.

منبع:


Duggan C” Effect of Vitamin D3 Supplementation in Combination with Weight Loss on Inflammatory Biomarkers in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial.” Cancer Prev Res. 2015
 

تعداد بازدید: 887

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.