مصرف فیبر و افزایش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی
مصرف فیبر و افزایش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی

مصرف فیبر و افزایش شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی

18 شهریور 1394

دریافت بالای فیبر از طریق رژیم غذایی سبب بهبود سطوح چربی های خون و کاهش خطر ابتلا به فشارخون بالا، چاقی و دیابت می شود درحالیکه رژیم غذایی کم فیبر با افزایش خطر سرطان کولورکتال مرتبط است. همچنین شواهد نشان می دهد که در افراد سالم که میزان فیبر بالایی از رژیم غذایی دریافت می کنند، خطر بروز بیماری عروق کرونر قلب کمتر است اما تاکنون مشخص نشده است که آیا مصرف مقدار بیشتر فیبر شانس زندگی طولانی تر را در افرادی که تجربه حمله قلبی داشته اند بهبود می دهد یا خیر؟
یک تیم تحقیقاتی در بوستون آمریکا اطلاعات شرکت کنندگان در دو مطالعه را که شامل 121700 زن و 51529 مرد بود، مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعات هر دو سال یکبار، شرکت کنندگان پرسشنامه دقیقی را در مورد شیوه زندگی خود تکمیل کرده بودند. در طی این دو مطالعه، 2258  زن و 1840 مرد بعد از تجربه اولین سکته قلبی(حمله قلبی) زنده ماندند. این افراد تقریبا به مدت 9 سال بعد از حمله قلبی پیگیری شدند. در مدت پیگیری 682  زن و 451 مرد فوت کردند.
شرکت کنندگان بر اساس میزان فیبری که بعد از حمله قلبی دریافت می کردند، به 5 گروه تقسیم شدند. شانس مرگ بر اثر هر علتی طی 9 سال بعد از حمله قلبی در گروهی که بالاترین میزان فیبر را دریافت می کردند در مقایسه با گروهی که کمترین میزان را دریافت می کردند، 25% کمتر بود. زمانی که علت مرگ فقط علل قلبی- عروقی(حمله قلبی، سکته و بیماری عروق کرونر قلب) در نظر گرفته شد، خطر مرگ در افرادی که بالاترین میزان فیبر را مصرف می کردند، 13% کمتر بود.
زمانی که محققان نوع فیبر(غلات، میوه و سبزی) را مورد بررسی قرار دادند، فقط دریافت بالاتر فیبر غلات با افزایش شانس زندگی طولانی مدت بعد از حمله قلبی ارتباط قوی داشت. غلات صبحانه منبع اصلی فیبر رژیم غذایی بود.
در این بررسی، اثر تمامی فاکتورهایی که ممکن بود بر شانس زنده ماندن پس از حمله قلبی اثر گذارند مانند سن، سابقه پزشکی و دیگر عادات غذایی و شیوه زندگی تعدیل شده بود.
نکته عملی: به منظور بهره مندی از زندگی طولانی تر به بیماران توصیه می شود پس از حمله قلبی مقدار فیبر کافی دریافت نمایند. حداقل مقدار فیبر توصیه شده برای زنان 25 گرم و برای مردان 38 گرم در روز است که از طریق دریافت میوه، سبزی و غلات کامل تامین می شود.

منبع:


Shanshan Li, et al. " Dietary fiber intake and mortality among survivors of myocardial infarction: prospective cohort study. mortality among survivors of myocardial infarction: prospective cohort study."  BMJ, 2014
 

تعداد بازدید: 580

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.