فعالیت ورزشی مقاومتی خطر بروز استئوپروز را کاهش می دهد
فعالیت ورزشی مقاومتی خطر بروز استئوپروز را کاهش می دهد

فعالیت ورزشی مقاومتی خطر بروز استئوپروز را کاهش می دهد

19 آذر 1394

محققین دانشگاه Missouri-Columbia دریافتند که برخی از انواع فعالیت های ورزشی مثل پریدن و کار با وزنه پس از 6 ماه موجب بهبود تراکم استخوانی مردان میانسال شد. این دسته از فعالیت های ورزشی می تواند از طریق بهبود رشد استخوانی به پیشگیری از استئوپروز کمک کند. بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که تراکم استخوانی مهره های کمری و لگن پس از گذشت 6 ماه از اجرای تمرینات با وزنه ( مقاومتی) به طور معناداری افزایش یافت. تراکم استخوانی مردان با افزایش سن به طور تدریجی کاهش می یابد، این شرایط آن ها را در معرض خطر پوکی استخوان ( وضعیتی که استخوان ها در آن ضعیف و مستعد شکستگی می شوند) قرار می دهد. برنامه های کار با وزنه به دلیل افزایش قدرت عضلانی اهمیت ویژه ای دارند، با وجود این مطالعات کمی چگونگی تغییر و پاسخ استخوانی را به این دسته از تمرین های ورزشی ارزیابی کرده اند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " مطالعه ما برای اولین بار نشان داد که نداخلات وزشی می تواند موجب افزایش تراکم استخوانی مردان میانسال مستعد پوکی استخوان گردد. این مداخلات ورزشی از کاهش تراکم استخوانی وابسته به سن محافظت می کنند."محققین در این مطالعه 38 مرد فعال میانسال را انتخاب کردند. آزمودنی ها هر هفته 60 تا 10 دقیقه تمرین های مربوطه را انجام می دادند. آزمودنی ها کلسیم و ویتامین D را همراه با برنامه های ورزشی خود دریافت کردند.محققین تراکم استخوانی آزمودنی ها را قبل و پس از 12 ماه ارزیابی کردند. یافته ها افزایش تراکم استخوانی آزمودنی ها را در نواحی مهره های کمری و لگن تأیید کرد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Bone منتشر شد.

منبع:


Pamela S. Hinton, Peggy Nigh, John Thyfault. Effectiveness of resistance training or jumping-exercise to increase bone mineral density in men with low bone mass: A 12-month randomized, clinical trial. Bone, 2015
 

تعداد بازدید: 523

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.