بروکلی و پیشگیری از سرطان کبد
بروکلی و پیشگیری از سرطان کبد

بروکلی و پیشگیری از سرطان کبد

29 خرداد 1395

یافته های حاصل از مطالعه ای در دانشگاه ایلی نویز نشان داد که خوردن 3 تا 5 بار در هفته بروکلی می تواند موجب کاهش خطر ابتلا به انواع سرطان ( پستان، پروستات و کولون) شود. مصرف رژیم غذایی پرچربی، پرشکر و داشتن چربی بدنی زیاد موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی می شود که می تواند به سیروز و سرطان کبد منجر شود. یافته های این مطالعه نشان داد که بروکلی می تواند از ابتلا به سرطان کبد و علاوه براین، از ابتلا به کبد چرب غیرالکلی  پیشگیری کند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Elizabeth Jeffery ؛ " بروکلی نقش بسیار زیادی در محافظت از سلامتی و نیز پیشگیری از ابتلا به سرطان دارد. باوجود این، سرطان کبد در این زمینه بررسی نشده است. رژیم غذایی پرچربی و نیز محتوای زیاد چربی آن موجب ذخیره چربی در سلول های کبدی می شود. این ذخایر چربی می توانند در نهایت به چربی بدنی تبدیل شوند. مدارک پیشین نشان دادند که بروکلی حاوی ترکیبات زیست فعالی است که می تواند از تجمع چربی در کبد و متعاقب آن کبد چرب پیشگیری کند. پژوهشگران در این مطالعه که بر روی مدل حیوانی انجام شد موش ها را به 2 گروه کنترل و رژیم غذایی غربی تقسیم کردند و گروه ها نی به دو زیرگروه مصرف کننده بروکلی و کنترل تقسیم شدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی غربی موجب پیشبرد سلول های سرطانی شد در حالی که با افزودن بروکلی به رژیم غذایی رشد سلول های سرطانی کند شد.  مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of Nutrition منتشر شد.

منبع:


Y.-J. Chen, M. A. et al.  Dietary Broccoli Lessens Development of Fatty Liver and Liver Cancer in Mice Given Diethylnitrosamine and Fed a Western or Control Diet. Journal of Nutrition, 2016
 

تعداد بازدید: 850
کلمات کلیدی: کبد چرب سرطان کبد بروکلی 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.