امگا3 و کاهش آریتمی بطنی
امگا3 و کاهش آریتمی بطنی

امگا3 و کاهش آریتمی بطنی

15 تیر 1391

امروزه مصرف امگا 3 در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریهای مختلف توصیه می شود. بر اساس تحقیقات اخیر این موضوع مطرح شده است که احتمالا مکمل یاری با مقادیر کم از امگا3 سبب محافظت بیماران مبتلا به دیابت و دارای سابقه انفارکتوس میوکارد در برابر آریتمی بطنی خواهد شد.

جهت بررسی مسئله ذکر شده در مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته 1014فرد بین سنین 60 تا 80 سال مبتلا به دیابت انتخاب شدند،  سپس این افراد به4 دسته تقسیم شدندو هرگروه نوع خاصی مکمل دریافت کردند که عبارتند از:

گروه1:مارگارین+مقادیر توصیه شده روزانه از امگا3(شامل 400 میلی گرم ایکوزا پنتانوئیک اسید (EPA)و دکوزا هگزانوئیک اسید(DHA))، گروه2:مارگارین+2 گرم آلفا لینولئیک اسید به صورت روزانه (ALA)، گروه3:مارگارین+ترکیبی از مقادیر توصیه شده روزانه ی ALA,EPA,DHAوگروه 4:مارگارین+دارونما

این مطالعه به مدت 40 ماه به طول انجامید، قابل ذکر است تمام این افراد در طی 10 سال گذشته سابقه انفارکتوس میوکارد (MI)داشته اند.در میانه مطالعه 29 تن از بیماران دچار شدت آریتمی بطنی شدندو 27 نفر به علت انفارکتوس میوکارد فوت شدند.

نتایج این مطالعه بیانگر این مطلب بودند که مکمل یاری با امگا3 سبب کاهش 84 درصد از آریتمی بطنی خواهد شد. اما محققین هیچگونه کاهش معناداری را در مرگ ومیر به علت انفارکتوس میوکارد در افراد تحت درمان مشاهده نکردند.

بعد از تعدیل عوامل مداخله گر مشاهده شد مکمل یاری همزمان اسیدهای چرب ضروری EPA,DHA,ALAسبب کاهش همزمان مرحله نهایی آریتمی بطنی و انفارکتوس میوکارد به میزان 72 درصد خواهد شد گرچه مطالعات بیشتری نیاز است که نقش این اسید چرب را در محافظت از بیماران در مقابل آریتمی بطنی به صورت قطعی مشخص کند.

نکته عملی:داده ها بیان گر این مطلب بودند که مکمل یاری با هرکدام از ترکیبات امگا3 سبب کاهش آریتمی بطنی خواهد شد، اگرچه بیمارانی که همزمان از مکمل های EPA,DHA,ALAاستفاده می کردند، کمترین میزان شیوع آریتمی را داشتند.

تعداد بازدید: 995
کلمات کلیدی: دیابت آریتمی بطنی امگا3 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.