افزایش چربی ارگانهای بدن و خون سبب افزایش استئوپورز خواهد شد!
افزایش چربی ارگانهای بدن و خون سبب افزایش استئوپورز خواهد شد!

افزایش چربی ارگانهای بدن و خون سبب افزایش استئوپورز خواهد شد!

19 آبان 1393

مطالعه ای که اخیرا در مجله رادیولوژی به ثبت رسیده است بیانگر این مطلب است که افراد چاق با سطوح چربی بالا در کبد، بافت عضلانی وخون دارای مقادیر بالا از چربی در مغز استخوان نیز هستند که این امر سبب افزایش خطر پوکی استخوان در این افراد خواهد شد.
در گذشته اینچنین تصور می شد که چاقی سبب محافظت از استخوان ها خواهد شد ولیکن امروزه این عقیده منسوخ شده است .
در حالی که مطالعات پیشین به ارتباط بین چربی احشایی و تراکم استخوان پرداختند این مطالعه در جستجوی ارتباط چربی مغز استخوان (مغز استخوان بافت اسفنجی داخل استخوان هاست که سبب تولید سلول های بنیادی می گردد) وپوکی استخوان است.
جهت بررسی 106 مرد وزن بین سنین 19-45سال انتخاب شدند که بر اساس شاخصBMI چاق تشخیص داده شدند ولیکن بیماری دیگری داشتند.
در بررسی اخیر محققین بر چربی مغز استخوان تمرکز کردند زیرا در این قسمت است که سلول های بنیادی می توانند به استئو بلاست ها (سلول هایی که سبب تشکیل استخوان می شوند) یا سلو های چربی تبدیل شوند.
به علاوه محققین در پی ارتباط بین چربی مغز استخوان و سایر اندام های حاوی چربی مانند کبد و عضلات بودند.
در این مطالعه از روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون یا MRS استفاده شد به کمک این روش اندازه چربی در نقاط مختلف به دقت محاسبه می شود به علاوه این روش سریع و بدون تابش امواج رادیویی است.
نتایج MRS نشان داد که افرادی باسطوح بالای چربی در کبد و عضله دارای چربی بالا در مغز استخوان نیز هستند که این نتیجه مستقل از شاخص توده بدنی یا BMI، سن و وضعیت فعالیت بدنی این افراد بود.
HDL  کلسترول یا کلسترول نوع خوب که در ارتباط با کاهش خطر بیماری قلبی است به صورت معکوس با چربی مغز استخوان ارتباط نشان داد.
 مشاهده گردید که سطوح بالای چربی مغز استخوان سبب افزایش احتمال خطر شکستگی می شود. چربی مغز استخوان سبب ضعیف شدن استخوان شده و به همین ترتیب ستون فقراتی که چربی مغز استخوان بالایی داشته باشد نیز ضعیف شده و شکننده خواهد بود.
تری گلیسیرید نوع دیگر چربی موجود در خون است که احتمالا به این دلیل که سبب تحریک استئوکلاست ها (نوعی سلول که سبب تجزیه بافت استخوان می شود) می شود ارتباط مثبتی با چربی مغز استخوان دارد.
نکته عملی: نتایج این مطالعه نشان داد که بالا بودن سطوح چربی خون و بافت ها به صورت مستقیمی در ارتباط با چربی مغز استخوان در مردان و زنان چاق است که این امر سبب افزایش احتمال استئوپورز در این افراد خواهد شد لذا در گام نخست جهت داشتن استخوان های سالم و پیشگیری از پوکی استخوان می بایست وزن خود را متعادل نگاه دارید.
کلمات کلیدی:استئوپورز، چربی خون
 
منبع:
 Miriam A. Bredella et al.” Ectopic and Serum Lipid Levels Are Positively Associated with Bone Marrow Fat in Obesity”. Radiology, 2013
 
تعداد بازدید: 293
کلمات کلیدی: استئوپورز چربی خون 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.