افزایش وزن مادر در بارداری و چاقی کودک
افزایش وزن مادر در بارداری و چاقی کودک

افزایش وزن مادر در بارداری و چاقی کودک

28 اسفند 1392

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است افزایش وزن زیاد در دوران بارداری خطر بروز چاقی کودک در سن 12 سالگی را افزایش میدهد. این نتایج پیشنهاد می کنند که دوران بارداری دوران بسیار مهمی در پیشگیری از بروز چاقی در نسل آینده است.
مطالعات قبل نیز به چاقی خانوادگی اشاره کرده بودند، به طوریکه کودکان مادران چاق یا مادرانی که افزایش وزن زیادی در بارداری داشتند در معرض خطر بالاتر ابتلا به چاقی بودند، با این حال این ارتباط  بیشتر به ژن ها، تاثیرات محیطی و اجتماعی و وضعیت جغرافیایی ارتباط داده شده بود تا اثرات مستقیم بیولوژیک بیش خواری مادر.
سرپرست این مطالعه  دکتر David S. Ludwig و همکارانش در این بررسی از اطلاعات ثبت شده تولد در مادرانی که دارای حداقل 2 فرزند بودند استفاده کرده و به کشف ارتباط این داده ها با اطلاعات ثبت شده مدارس که شامل نمایه توده بدن کودک در میانگین سنی 9/11 سال بود، پرداختند. مقایسه شرایط و اطلاعات بین دو خواهر و برادر انجام می گرفت که این عمل احتمال خطاهای موجود بعلت تاثیر ژن، محیط زندگی و شرایط خانوادگی را به حداقل می رساند.
نتایج بررسی این پژوهشگران نشان داد افزایش وزن بیش از حد در دوران بارداری اثر قابل توجهی بر احتمال بروز چاقی در کودک خواهد داشت. این پژوهشگران اعلام کردند کودکان مادرانی که در بارداری وزن زیادی اضافه کرده بودند(حدود 20 کیلوگرم یا بیشتر) 8% بیشتر احتمال ابتلا به چاقی را داشتند.
 
منبع:
Source: Ludwig DS, et al “Pregnancy Weight Gain and Childhood Body Weight: A Within-Family Comparison” PLoS Med, October 2013.
 
تعداد بازدید: 406

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.