افزایش وزن در بزرگسالان خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.
افزایش وزن در بزرگسالان خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.

افزایش وزن در بزرگسالان خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.

10 دی 1395

افزایش وزن شدید در طول سالیان خطر سرطان های مرتبط با چاقی را در مردان تا 50% و در زنان تا 20% افزایش می دهد. در این مطالعه به بررسی ارتباط افزایش وزن در طول چند سال با خطر سرطان های مرتبط با وزن پرداخته شده است.
در این مطالعه 300000 فرد آمریکایی شامل 177500 مرد و 111500 زن شرکت کردند که بر اساس وزن در 5 گروه قرار داده شدند. محققین به تغییرات نمایه توده بدنی (BMI) در طی سنین 18 تا 65 توجه داشتند. در این محدوده سنی در برخی از شرکت کنندگان وزن به مقدار اندکی افزایش یافته بود، در حالیکه برخی دیگر به چاقی بیمارگونه مبتلا شده بودند. سپس جمعیت به مدت 15 سال مورد پیگیری قرار داده شدند تا بروز سرطان در آن ها مشخص شود.
نتایج نشان داد مردانی که BMI آن ها از 22 به 27 افزایش یافته بود 50% بیشتر در معرض خطر سرطان های مرتبط با چاقی قرار داشتند. در مردانی که از اضافه وزن به چاقی رسیده بودند، خطر سرطان 53% بیشتر شده بود. زنانی که BMI آن ها از 23 به 32 رسیده بود 17% بیشتر به سرطان مبتلا شده بودند. از بین تمام افراد مطالعه 9400 زن و 5500 مرد پس از سن 65 سالگی به سرطان های مرتبط با چاقی مبتلا شده بودند.
اضافه وزن و چاقی دومین عامل مهم پس از سیگار در ایجاد سرطان هایی از جمله روده، سینه و پانکراس است. سرطان تخمدان و رحم در زنان با چاقی در ارتباط است. این نتایج نشان می دهد افزایش وزن در طول دوران بزرگسالی تصویر مشخصی از احتمال سرطان می دهد. کنترل وزن پیش از بروز هر بیماری می تواند کمک کننده باشد. حفظ وزن سالم در بزرگسالی می تواند یک عامل محافظتی در برابر سرطان باشد.
نکته عملی: حفظ وزن سالم در بزرگسالی و پرهیز از افزایش وزن زیاد می تواند در کاهش ابتلا به سرطان مؤثر باشد.
منبع:

Hannah Lennon et al. "Lifetime BMI trajectories and obesity-related cancer risk in a US retrospective cohort study". Presented at the National Cancer Research Institute's (NCRI) Cancer Conference in Liverpool, 2016

 

تعداد بازدید: 356

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.