ارتباط شیر مادر و هوشیاری کودکان
ارتباط شیر مادر و هوشیاری کودکان

ارتباط شیر مادر و هوشیاری کودکان

19 آبان 1393

شیر مادر می تواند در پیشرفت توانایی های ذهنی و شناختی کودک مفید باشد. وجود برخی مواد مغذی در شیر مادر مانند آمینو اسیدها، اسید های چرب امگا 3 و کلسترول می تواند در رشد مغزی شیرخوار بسیار مؤثر باشد. همچنین در کودکان تغذیه شده با شیر مادر احتمال ابتلا به اگزما و عفونت های گوش و معده کمتر است.
تحقیقات کمی در مورد تغذیه انحصاری با شیر مادر و طول دوره شیردهی انجام شده است. همچنین تاکنون مطالعه ای بر روی تأثیر تغذیه مادر در طول دوره شیردهی بر هوشیاری شیرخوار صورت نگرفته است. از این رو محققان به  بررسی ارتباط بین تغذیه انحصاری با شیر مادر و طول دوره شیردهی با رشد ذهنی و  شناختی کودک در  3 سالگی و 7 سالگی پرداختند و همچنین تأثیر مصرف ماهی توسط مادر و رشد ذهنی کودک را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال 2013 در JAMA Pediatrics منتشر شده است.
در این مطالعه 1300 زن که در سال های 1999 تا 2002 باردار شده بودند به همراه کودکان شان وارد مطالعه شدند. سپس از طریق طرح پرسشنامه هایی از مادران در مورد اینکه کودک خود را با شیر خود تغذیه کرده اند یا نه و اینکه تا چه زمانی تغذیه با شیر مادر ادامه یافت و همچنین دفعات مصرف ماهی توسط مادران اطلاعاتی جمع آوری شد. سپس محققین هم از مادران و هم از کودکانشان آزمون تست هوش استانداردی به عمل آوردند. در نتیجه گیری حاصل از مطالعه عواملی نظیر هوش مادر و درآمد خانواده که ممکن است در بهره هوشی کودک تأثیرگذار باشد در نظر گرفته شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کودکانی که در دوره شیرخواری برای مدت طولانی تری از شیر مادر تغذیه می کنند در 3  و 7 سالگی در آزمون های هوشیاری و یادگیری زبان  امتیاز بیشتری به دست می آورند. محققان دریافتند که کودکان با هر ماه شیردهی بیشتر نتایج بهتری در آزمون های هوش کسب می نمایند. حتی کودکانی که فقط به مدت شش ماه از شیر مادر تغذیه می کنند امتیاز بیشتری نسبت به کودکانی که اصلا از شیر مادر تغذیه نمی کنند به دست می آورند. برخی از توانایی های حرکتی در سه سالگی در کودکانی که مادران آنها حداقل 2 بار در هفته از ماهی استفاده می کنند نسبت به مادرانی که کمتر از این مقدار ماهی در برنامه غذایی خود دارند بیشتر است.
یافته های حاصل از این مطالعه از ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و رشد ذهنی و افزایش قدرت یادگیری و شناختی کودک حمایت می کند بنابرین تغذیه نوزاد با شیر مادر به خصوص تا شش ماه ابتدایی زندگی و سپس ادامه آن در کنار تغذیه تکمیلی به مادران توصیه می شود. همچنین مصرف ماهی توسط مادران بالاخص در دوره شیردهی به منظور  افزایش توانمندی های ذهنی و حرکتی کودک اقدامی مفید خواهد بود. 
منبع:
Mandy B. Belfort etal,”Infant Feeding and Childhood Cognition at Ages 3 and 7 YearsEffects of Breastfeeding Duration and Exclusivity”.JAMA Pediatrics,2013 
 
تعداد بازدید: 617

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.