اثرات ویتامین E بر پیشگیری از آسیب کلیوی
اثرات ویتامین E بر پیشگیری از آسیب کلیوی

اثرات ویتامین E بر پیشگیری از آسیب کلیوی

25 مرداد 1396

آسیب حاد کلیه یک عارضه جانبی شایعی است که با آنژیوگرافی عروق کرونر قلب مرتبط است. نتایج مطالعه ای که در مجله American Journal of Kidney Diseases منتشر شده است نشان می دهد که احتمالاً ویتامین E می تواند خطر آسیب حاد کلیوی را تا 62 درصد کاهش دهد.
آسیب حاد کلیه در اثر استفاده از ماده جاجب  (CIAKI) سومین علت شایع بستری شدن در بیمارستان به علت آسیب حاد کلیوی است. CIAKI حدود 10 درصد موارد بیماری کلیوی را در بیمارستان شامل می شود و سبب افزایش زمان بستری شدن در بیمارستان و افزایش هزینه ها می شود. مشخص شده که کاهش فعالیت آنتی اکسیدان ها و اثرات سمی مستقیم گونه های فعال اکسیژن در بروز CIAKI نقش دارد. شواهد گذشته نشان داده اند که آنتی اکسیدان های N- استیل سیستئین و ویتامین C از بروز CIAKI جلوگیری می کنند. ویتامین E یک آنتی اکسیدان محلول در چربی است. بنابراین ممکن است بتواند به طور مشابه خطر CIAKI را کاهش دهد.
بررسی مجدد مطالعات انجام شده بر روی اثرات مکمل ویتامین E بر بروز CIAKI توسط محققان ایرانی و فنلاندی نشان داد که ویتامین E خطر CIAKI را کاهش می دهد. به گفته محققان استفاده از مکمل ویتامین E به طور کوتاه مدت قبل از انجام آنژیوگرافی ایمن می باشد.
منبع:


 Vitamins E and C May Differ in Their Effect on Contrast-Induced Acute Kidney Injury. American Journal of Kidney Diseases, 2017.
 

تعداد بازدید: 318

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.