واژینو پلاستی (عمل تنگ کردن واژن)
واژینو پلاستی (عمل تنگ کردن واژن)

واژینو پلاستی (عمل تنگ کردن واژن)

واژینو پلاستی (عمل تنگ کردن واژن)
واژینوپلاستی عمل جراحی تنگ کردن واژن است که به دنبال  زایمان یا افزایش سن، گشاد شده است. آنچه مسلم است پس از انجام این عمل فرد احساس بهتری از سکس خود خواهد داشت  چون اعتماد به نفسش در مقابل همسرش بالا می رود و حتی احساس لذت فرد و رسیدن به ارگاسم هم بالا می رود اگرچه این قضیه مورد اتفاق همگان نیست.

منبع:

http://drshayanfar.com

تعداد بازدید: 789

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.