نکاتی در مورد جراحی زیبایی
نکاتی در مورد جراحی زیبایی

نکاتی در مورد جراحی زیبایی

جراحی کاری است که طی آن با برش جایی از بدن باز شده و با انجام اقداماتی مشکل بیمار حل می شود و اکثر نقاط بدن هم اکنون برای جراحان قابل دسترسی است هر جای بدن که با برش باز شود دوباره باید بوسیله ای بسته شود که با انواع وسایل که ساده ترین و بهترین آن نخ جراحی است انجام می شود. در اعمال جراحی زیبایی اکثر تغییرات در سطوح بالایی انجام می شود بعد از عمل به علت سطحی بودن عمل واکنش های بدن براحتی دیده می شوند این واکنش ها برای ترمیم محل هایی است که با برش باز شده و با فرمان های مغز و بدن به عنوان آسیب بافتی شناخته شده و با ترشح مواد شیمیایی و هدایت سلول های مختلف از طریق رگهای بدن بلافاصله شروع می شود که علامت کبودی و تورم و تجمع مایع را بدنبال دارد پس برای ترمیم بافتهای بدن احتیاج به عوامل گوناگون است که توسط رگهای بدن به نقطه آسیب میرسند. ترمیم بلافاصله شروع می شود و طی مراحل پیچیده و با گذشت زمان طی یکسال به حداکثر خود میرسد میزان ترمیم در بهترین حالت هیچ گاه بافت را به حالت قبل از عمل نمیرساند. مراحل ترمیم در روی بافت سطحی بدن یعنی پوست علایمی دارد که ارتباط با مراحل التهاب و واکنش ها دارند که به بیان ساده چهار مرحله دارد ولی برای آسان شدن و درک آن برای بیماران آنرا به سه مرحله که بیماران آنرا با چشم های خود میبیند و حس می کند تقسیم مینماییم.

مرحله اول : واکنش التهاب شدید است بسته به شدت و وسعت عمل از دو تا چهار هفته طول میکشد کبودی و تورو و قرمزی و تجمع مایع و خون وجود دارد و بعد از 3 تا 7 روز شروع به کم شدن می کند در این مرحله با کمک نخ جراحی و یا سایر وسایل که بسته شدن زخم با آنها انجام شده است بدن شروع به ترمیم خود میکند و زخم های بدن شروع به بهبودی می کند و طی دوتا چهار هفته تورم و کبودی بسیار کم می شود. درد کم شده ولی بی حسی دور زخم و اطراف وجود دارد.

مرحله دوم :ادامه کاهش تورم و کبودی و شکل گیری و نمایان شده خطوط بدن ، بهتر شدن زخم و نمای آن ولی قرمزی و تغییرات رنگی کناره های زخم هنوز وجود دارد گاهی شدت میابد از هفته سوم به بعد که بازسازی زخم شروع می شود تا یکسال ادامه دارد ولی در اکثر اوقات تا سه ماه اول سریع است ولی سپس آرام می شود. ترمیم اگر به خوبی و صحیح پیش رود محل زخم تورم ندارد و یا خیلی کم شده است ، بی حسی های دور زخم بهترشده است و همچنان رو به بهبودی است ولی در مواردی پرحسی بوجود میاید.

مرحله سوم : ادامه شکل گیری و کامل شدن آن ، کاهش تغییرات رنگی و قرمزی زخم و اطراف آن برطرف شدن مشکلات حسی ، بافت اطراف زخم و محل عمل نرم شده و براحتی حرکت می کند کمی سفتی در محل عمل وجود دارد و شاید همیشه باقی بماند ، اسکار عمل یا جای زخم به حد قابل قبولی میرسد که نشانه های آن روشن شدن ، عدم برجستگی و کم دیده شدن آن است این مرحله یکسال بعد از عمل تمام می شود ولی باید دانست که تا آخر عمر یک زخم در حال تحول باقی میماند ولی آنقدر سرعت آن کم می شود که توجه به آن نمی شود.

اگر این مراحل به هر دلیلی خوب پیش نرود مشکلات ترمیم پیش می آید که بسته به نوع ووسعت و مکان عمل و همچنین وضعیت تغذیه و بهداشت و رنگ پوست متفاوت است.

منبع : کتاب جراحی زیبایی به زبان ساده

تعداد بازدید: 523

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.