موفقیت در رینو پلاستی و رضایت بیمار
موفقیت در رینو پلاستی و رضایت بیمار

موفقیت در رینو پلاستی و رضایت بیمار

بینی به دلیل موقعیت مرکزی،خود یکی از عوامل مهم زیبایی صورت است . اندازه و شکل بینی ایده آل بسته به نژاد و جنسیت فرد متفاوت می باشد وتا حد زیادی وابسته به داربست غضروفی – استخوانی وتناسب آن با پوست ونسج نرم بینی می باشد. زیبایی بینی همچنین تا حـــد زیادی وابسته به اجزای دیگر صـــورت و نـــظم و هارمونـــی مـــوجود بین این اجزا است.

رینو پلاستی یکی از شایع ترین اعمال جراحی پلاستیک است،جراحی موفق مستلزم فهم و درک درست از آناتومی اجزایی بینی (استخــــوان و غضروف درمقابل پوست ونسج نرم) میباشد.جراح می بایـــست یک ایده مشخص و واضح در مورد نتیجه عـــمل و چگونگی رسیدن به آن داشته باشد و با دانش و تجربه خود بداند که تغییر در هر جزء بینی چه اثری در شکل و اندازه آن خواهد داشت. در گذشته اقدامات جراحی صرفا در جهت کاهش یا کوچک کردن قسمت های مختلف بینی بود،ولی امروزه با درک بهتر از آناتومی و مــحدودیت نــسج نرم در تــطابق با تغییرات داربـــست غــضروفی – اســتخوانی ،می دانیم که بزرگ کـردن قــسمتهایی از بینی می تواند نتایج بهترو قابل اعتمادتری بدهد.تقویت پایه بینی با داربست یکی از شایعترین نمونه ها این مدعاست.

 

 (strut)غضروفی
یک خصوصیت دیگر جراحی موفق ،بهبود یا حداقل ثابت ماندن توانایی تنفس از بینی است . در بسیاری از موارد بخصوص وقتی انــــحراف تیغه میانی بینی (سپتوم) قبل از عمل جراحی وجود داشته می توان انتظار داشت با اصلاح همزمان انحراف تیغه و رینو پلاستی (سپتو رینوپلاستی) وضعیت تنفس بعد از عمل بهبود قابل توجهی نشان دهد. به علاوه استفاده از پیوندپ) غـــضروف در ناحیه دریـــــچه داخلی بیـــــنی)spreader وسالم نگهداشتن مخاط بــینی حین عمل از عوامـــلی است که ســــبب شده امروزه انجام عمل رینو پلاستی نه تنها وضعیت تنفس فرد را مانند گذشته به مخاطره نیندازد بلکه در بســـــیاری از موارد بهبودتــنفسی قابل توجهی ایجاد کند.از موارد شایع دیگری که سبب اختلال تنفس می شوند می توان به بزرگ شدن شاخک های بینی (پولیپ) اشاره کرد ، در مواردی که جراح پلاستیک صلاح بداند اقدام به جراحی روی شاخک ها می تواند همزمان با عمل رینوپلاستی انجام پذیرد .

همانگونه که در مقدمه ذکر شد زیبایی بینی در هماهنگی و نظم بین اجزای صورت است. زیبا ترین بینی وقتی با سایر قسمتها همخوانی نداشته باشد جلوه ای نخواهد داشت،در مقابل وقتی زیبا ترین افراد را بررسی کنیم با تعجب خواهیم یافت که بسیاری دارای بینی معمولی و گاه پر ایراد هستند ،در میان اجزای مختلف صــــورت که اندازه و شـــکل آنها باعث تغـــییر دراحساس ما نسبت به بـــینی می شود گونه و چانه دارای اهمیت خاصی هستند، بخصوص وقتی هر دو کوچکتر از اندازه ایده آل باشند،بینی به طور کاذب بزرگ بنظر خواهد رسید .دراین موارد هر گونه تلاش جهت ایجاد هماهنگی با کوچک کردن بیش از حد بینی منجر به شکست خواهد شد و تنها راه منطقی اقدام جهت اصلاح این عیوب میباشد.خوشبختانه برای جلو آوردن چــــانه "ژنیوپلاستی"،( که بــــاید آن را از عمل جراحی فــــک افتراق داد) ،میتواند همزمان با رینو پلاستی و با شانس موفقیت بسیاربالا انجام پذیرد. برای اصلاح گونه دو روش ،استفاده از پــروتز گونه و تزریــق چربــی معمول است که بسته به فرم گونه ها می تواند هر کدام موثر باشد.

با وجود همه آنچه درمورد موفقیت در جراحی بینی گفته شد باید بخاطر داشت که هدف اصلی از انجام رینو پلاستی نه فقط رسیدن به یک شکل ظاهری خوشایند بلکه ایجاد رضایت در ذهن بیمار است و این دو الزاما همسو نیستند ، شخصا بارها دیده ام که بیماری جهت انجام رینو پلاستی مجدد به من مراجعه نموده در حالیکه کار جراح اول خوب و یا حتی عالی بوده است .

اشکال در کجاست؟ بنظر می رسد برای جلب رضایت بیمار ،انجام جراحی موفق تنها هنگامی امکانپذیر است که جراح مانند یک روانکاو بتواند نسبت به انگیزه ها و توقعات بیمار خود آگاهی و حساسیت داشته باشد . بیمار مناسب جهت انجام رینوپلاستی شخصی است که ایرادات بینی خود را بطور واقع بینانه می بیند و بیان می کند و توقعاتی واقع گرایانه دارد . درمقـابل این افراد کسانی قرار می گیرند که دارای انگــیزه های ثانویه یا غیر واقــعی هستند ،مـثلا توقع دارند با انــجام رینو پلاستی کـیفیت زندگی آنها به کل دگرگون شود یا ازدواج در شرف از هم پاشی آنها نجات یابد و.... گرچه ممکن است معدودی از اینها تا حدی به خواسته خود برسند ولی اغلب حتی وقتی ظاهر بینی خوشایند و زیبا شده است به دلیل نرسیدن به هدف اصلی خود سر خورده و ناراضی خواهند ماند.

از علل دیگر نارضایتی بیمار داشتن توقعات غیر واقعی است.در برخی افراد آناتومی چهره و کیفیت پوست بینی به نحوی است که نتیجه عمل را می توان در حد خوب تا عالی پــیش بینی کرد ودر برخی نیز بـا توجه به ضخیم بودن پوست بینی یا ایرادات ســاختاری در اجزای دیگر صورت به بیمار گوشزد می شود که نتیجه در حد بـهبودی نسبی خواهد بود . صداقت پزشک در پـیش بینی نتیجه عمل می تـواند از بـسیاری سوء تـفاهم ها که منجر به سرخوردگی بیمار در دوران نقاهت می شود ، جلوگیری کند.

در پایان مهمترین نکته در وصول موفقیت در ریـنو پلاستی را می توان در بوجود آمدن ارتـباط درست و صـادقانه بین پزشک و بیمار دانست ، اگر درک صـمیمی از اقدامـاتی که قرار است انـجام پذیرد در بـیمار بوجود آید نتیجه عمل جراحی تقریـباهمیشه مثبت و باعث رضـایت بیمار خواهد شد و علاوه بر بهـبودی فیزیکی سبب افزایش حس اعــتماد به نفس و کارایی خواهد گردید.

 

منبع:

http://www.zeeba.ir

تعداد بازدید: 1021

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.