مراقبت های پس از تحویل ایمپلنت
مراقبت های پس از تحویل ایمپلنت

مراقبت های پس از تحویل ایمپلنت

دوام و طول عمر ایمپلنت به سه عامل بستگی دارد :

۱) انتخاب سیستم ایمپلنت خوب که مورد تائید مجامع علمی باشد وکارایی آن طی سالها به اثبات رسیده باشد

۲) انجام مراحل درمان به طور دقیق و اصولی توسط دندانپزشک (متخصص یا عمومی) و سپس کنترل مکرر طی سالهای پس از درمان

۳) مراقبت دائم و رعایت بهداشت دقیق توسط بیمار

پس از انجام درمان درست و اصولی توسط پزشک مهمترین عامل در بقا و طول عمر ایمپلنت رعایت بهداشت توسط بیمار است. آنچه که باید توسط شما صورت گیرد به شرح زیر است:

الف) پس از عمل جراحی:
• بلافاصله پس از جراحی کاشت ایمپلنت، داروهای تجویز شده توسط پزشک را طبق دستورالعمل مصرف نمایید.
• طی ۲۴ ساعت اول از پک یخ جهت کاهش تورم استفاده کنید (۲۰ دقیقه پک را با واسطه یک پارچه روی صورت قرار دهید، ۲۰ دقیقه بردارید. این کار را به تناوب انجام دهید).
• غذای مقوی، نرم، و ترجیحا سرد(مثل بستنی یا شیر سرد) مصرف نمایید.
• بلافاصله پس از جراحی از شستن مکرر دهان،تف کردن، و یا مکیدن مایعات با نی اجتناب کنید.
• در صورت وجود خونریزی یک تکه گازرا با سرم شستشو خیس کرده وبا فشار روی محل خونریزی به مدت نیم ساعت قرار دهید.
• پس از دو روز اول دهان را مکررا با سرم شستشو و دهانشویه شستشو دهید.
• تا یک هفته پس از عمل از مسواک زدن روی ناحیه جراحی اجتناب کنید.
• طی دو هفته اول پس از عمل از جویدن غذا با سمت جراحی شده اجتناب کنید،و در صورت یک مرحله ای بودن جراحی بهتر است تا زمان قالبگیری از ناحیه ایمپلنتی جهت جویدن استفاده نشود

ب ) پس از قراردهی پروتز:

در حالت طبیعی لثه به دندان متصل است اما از آنجا که لثه اطراف ایمپلنت به ایمپلنت نمی چسبد و ضعیف تر است، نیاز به مراقبت بیشتری دارد. پروتوکل پیشنهادی جهت رعایت دقیق بهداشت به این شرح است:

۱) مسواک کردن کل دهان شامل دندانها و ایمپلنت ها به شیوه درست (با استفاده از مسواک نرم و خمیر دندان غیر ساینده)حداقل روزی دو تا سه بار(در رابطه با روش درست مسواک زدن از دندانپزشک خود راهنمایی بخواهید).

۲)استفاده از نخ دندان جهت تمیز نمودن نواحی بین دندانی و بین ایمپلنتی


نکته: گاهی دندانپزشک روکش ایمپلنت ها رابه هم متصل میکند بنابراین در آن نواحی نمیتوان از نخ استفاده نمود ومیبایست از وسیله دیگری (مانند مسواک بین دندانی یا سوپر فلاس) جهت تمیز نمودن نواحی زیرین روکش ایمپلنت استفاده شود.

۳) استفاده از مسواک بین دندانی (interdental brush) جهت نواحی بین ایمپلنت و نواحی زیرین روکشهای متصل به هم.
سایز این نوع مسواک باید متناسب با فضای بین دندانی و یا فضای زیر روکش بوده و توسط دندانپزشک تعیین گردد.


استفاده روزانه از دهانشویه. نحوه کاربرد دهانشویه به این شکل است که پس ازکاربرد مسواک و نخ دندان، مقدار کافی از دهانشویه به مدت ۳۰-ـ۶۰ ثانیه در دهان چرخانده میشود و سپس بیرون ریخته میشود. پس از آن نباید دهان را شست و تا یک ساعت باید از خوردن وآشامیدن اجتناب کرد.


• نکته: کلرهگزیدین از بهترین و موثرترین دهانشویه هاست اما گاهی در بعضی افراد باعث زرد شدن دندانها میشود. برای به حداقل رساندن این اتفاق، دهانشویه را پس از مسواک زدن کامل استفاده کنید.
• در صورت تغییر رنگ دندانها برای اصلاح آن میتوانید به دندانپزشک مراجعه نمایید. رنگ دندانها پس از پالیش به حالت طبیعی بر خواهد گشت.
• همچنین می توان از انواع دیگر دهانشویه نیز استفاده نمود.
• در صورت در دسترس نبودن دهانشویه می توان از ساده ترین نوع دهانشویه که آب نمک است استفاده نمود.

مراقبت های پس از تحویل ایمپلنت:

راهنمای مراقبت و نگهداری ایمپلنت توسط بیمار


دوام و طول عمر ایمپلنت به سه عامل بستگی دارد :

۱) انتخاب سیستم ایمپلنت خوب که مورد تائید مجامع علمی باشد وکارایی آن طی سالها به اثبات رسیده باشد

۲) انجام مراحل درمان به طور دقیق و اصولی توسط دندانپزشک (متخصص یا عمومی) و سپس کنترل مکرر طی سالهای پس از درمان

۳) مراقبت دائم و رعایت بهداشت دقیق توسط بیمار

پس از انجام درمان درست و اصولی توسط پزشک مهمترین عامل در بقا و طول عمر ایمپلنت رعایت بهداشت توسط بیمار است. آنچه که باید توسط شما صورت گیرد به شرح زیر است:

الف) پس از عمل جراحی:
• بلافاصله پس از جراحی کاشت ایمپلنت، داروهای تجویز شده توسط پزشک را طبق دستورالعمل مصرف نمایید.
• طی ۲۴ ساعت اول از پک یخ جهت کاهش تورم استفاده کنید (۲۰ دقیقه پک را با واسطه یک پارچه روی صورت قرار دهید، ۲۰ دقیقه بردارید. این کار را به تناوب انجام دهید).
• غذای مقوی، نرم، و ترجیحا سرد(مثل بستنی یا شیر سرد) مصرف نمایید.
• بلافاصله پس از جراحی از شستن مکرر دهان،تف کردن، و یا مکیدن مایعات با نی اجتناب کنید.
• در صورت وجود خونریزی یک تکه گازرا با سرم شستشو خیس کرده وبا فشار روی محل خونریزی به مدت نیم ساعت قرار دهید.
• پس از دو روز اول دهان را مکررا با سرم شستشو و دهانشویه شستشو دهید.
• تا یک هفته پس از عمل از مسواک زدن روی ناحیه جراحی اجتناب کنید.
• طی دو هفته اول پس از عمل از جویدن غذا با سمت جراحی شده اجتناب کنید،و در صورت یک مرحله ای بودن جراحی بهتر است تا زمان قالبگیری از ناحیه ایمپلنتی جهت جویدن استفاده نشود

ب ) پس از قراردهی پروتز:

در حالت طبیعی لثه به دندان متصل است اما از آنجا که لثه اطراف ایمپلنت به ایمپلنت نمی چسبد و ضعیف تر است، نیاز به مراقبت بیشتری دارد. پروتوکل پیشنهادی جهت رعایت دقیق بهداشت به این شرح است:

۱) مسواک کردن کل دهان شامل دندانها و ایمپلنت ها به شیوه درست (با استفاده از مسواک نرم و خمیر دندان غیر ساینده)حداقل روزی دو تا سه بار(در رابطه با روش درست مسواک زدن از دندانپزشک خود راهنمایی بخواهید).

۲)استفاده از نخ دندان جهت تمیز نمودن نواحی بین دندانی و بین ایمپلنتی
• نکته: گاهی دندانپزشک روکش ایمپلنت ها رابه هم متصل میکند بنابراین در آن نواحی نمیتوان از نخ استفاده نمود ومیبایست از وسیله دیگری (مانند مسواک بین دندانی یا سوپر فلاس) جهت تمیز نمودن نواحی زیرین روکش ایمپلنت استفاده شود.

۳) استفاده از مسواک بین دندانی (interdental brush) جهت نواحی بین ایمپلنت و نواحی زیرین روکشهای متصل به هم.

سایز این نوع مسواک باید متناسب با فضای بین دندانی و یا فضای زیر روکش بوده و توسط دندانپزشک تعیین گردد.

۴)استفاده روزانه از دهانشویه. نحوه کاربرد دهانشویه به این شکل است که پس ازکاربرد مسواک و نخ دندان، مقدار کافی از دهانشویه به مدت ۳۰-ـ۶۰ ثانیه در دهان چرخانده میشود و سپس بیرون ریخته میشود. پس از آن نباید دهان را شست و تا یک ساعت باید از خوردن وآشامیدن اجتناب کرد.


نکته: کلرهگزیدین از بهترین و موثرترین دهانشویه هاست اما گاهی در بعضی افراد باعث زرد شدن دندانها میشود. برای به حداقل رساندن این اتفاق، دهانشویه را پس از مسواک زدن کامل استفاده کنید.
• در صورت تغییر رنگ دندانها برای اصلاح آن میتوانید به دندانپزشک مراجعه نمایید. رنگ دندانها پس از پالیش به حالت طبیعی بر خواهد گشت.
• همچنین می توان از انواع دیگر دهانشویه نیز استفاده نمود.
• در صورت در دسترس نبودن دهانشویه می توان از ساده ترین نوع دهانشویه که آب نمک است استفاده نمود.

۵) استفاده از واترجت (water jet) یا واتر پیک ( water pik). این دستگاه آب را با فشار از نواحی بین ایمپلنتی و نواحی زیرین روکش ایمپلنت ها عبور داده و باعث تمیزی آن نواحی می شود.

منبع:

http://dr-rasaeipour.com

تعداد بازدید: 528

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.