بی اختیاری ادراری
بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری یکی از عوارض مهمی است که در افراد به خصوص در سنین پیری در اثر بیماریهای گوناگون ایجاد می شود. این بی اختیاری از یک دیدگاه سرطان اجتماعی نامیده شده زیرا که باعث می شود فرد کاملا از جامعه و حتی خانواده خود طرد شده و زندگی بسیار تلخی داشته باشد. علل مختلف این عارضه گوناگون بوده و شامل مصرف داروها ، عفونت ، ناتوانی جسمی ناشی از کهولت سن ، بیماریهایی مثل سکته مغزی ، صدمات نخاعی و بیماریهای مغزی نخاعی می گردد.همچنین در زنان زایمان های مکرر و سخت باعث این بیماری میشود.

از تمام علل گفته شده چیزیکه بیش از همه دیده میشود  یکی بی اختیاری در زنان با سابقه زایمان های مکرر و سخت و دیگری افراد با سابقه ضربات نخاعی و افراد با سابقه سکته مغزی است.
در بررسی این افراد بعد از تهیه شرح حال اولیه که نکته مهم آن تعیین نوع بی اختیاری و بررسی هایی است که با آزمایشات و تصویربرداری های تخصصی انجام می گیرد تعیین نوع و علت بی اختیاری این افراد است .در اینجا ما توسط  دستگاه UDS نوع و شدت و آسیبی که به اعصاب مثانه و یا اعصاب اسفنگتر وارد آمده است را تعیین می کنیم.
دستگاه UDS  قادر است در صورت اختلال در اعصاب مثانه محل این اختلال را به صورت غیرمستقیم و بسیار آسان نشان داده و نیز این دستگاه قادر است در صورت آسیب دستگاه اسفنگتر ادراری در مجرای ادراری این آسیب را نشان دهد.
استفاده از این دستگاه در تعیین نوع و علت بی اختیاری ادراری هم در زنان و هم در مردان و در تمام سنین بسیار واجب و نیز کمک کننده است.بررسی بی اختیاری و درمان ان بدون انجام مطالعه با این دستگاه غلط و غیر دقیق خواهد بود، به علاوه بر خلاف تصورات رایج استفاده از آن بسیار ساده و بدون عارضه خاصی می باشد.

محدودیت سنی خاصی برای استفاده از دستگاه UDS وجود نداشته و نیز باید توجه داشت بررسی سرنوشت بیماری در افراد مبتلا به بی اختیاری بدون استفاده از این دستگاه غیرممکن است.

منبع:

www.drnajjaran.comA

تعداد بازدید: 832

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.