بدشکلى هاى استخوانى صورت
بدشکلى هاى استخوانى صورت

بدشکلى هاى استخوانى صورت

در بیمارانى که دچار عدم تناسب دندانى هستند، مثلاً فک بالا و پایین جلو یا عقب مى باشد ومنجر به تغییر شکل صورت (به صورت بشقابى یا کشیده و....) مى گردد، با جراحى فک (ارتوگناتیک) مى توان صورتى زیبا ایجاد نمود. همکارى جراح پلاستیک با متخصص ارتودنسى الزامى است. 

منبع:

http://www.doctorfathi.com

تعداد بازدید: 356

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.